Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF S2M magnetlager nr 1000 i drift inom olje- och gasindustrin

 • Nyhetsartikel

  2014 juli 18, 14:00 CEST

  SKF har driftsatt S2M magnetlagersystem nr 1000, integrerat i en fristående kompressor för en naturgasapplikation

  Göteborg, 18 juli 2014: SKF har driftsatt SKF S2M aktiva magnetlager (AMB) nr 1000. En milstolpe som tydligt visar hur innovationen bidrar till ökad tillförlitlighet för allt fler olje- och gaskunder. SKF S2M magnetlagrens friktionsfria och oljefria drift med litet underhållsbehov ger en effektiv lösning med egenskaper som hög effektivitet, lång brukbarhetstid och litet underhållsbehov till kritiska olje- och gasapplikationer.

  Den stora turbomaskininstallationen nr 1000 har dessutom ytterligare avancerade funktioner. Lagrets robustare inre konstruktion förbättrar motståndskraften i tuffa gasmiljöer och ökar också antalet möjliga användningsområden. Magnetlagrets styrsystem har fjärrövervakning och diagnosfunktioner för mätning av maskinens viktiga driftsparametrar, som varvtal, vibrationer och temperaturer. AMB-systemets mekaniska delar bygger på en beprövad konstruktion med mekaniska gränsytor som har anpassats för de särskilda egenskaperna hos originaltillverkarnas maskiner. Som styrskåp används ett digitalt E300V/30Amp-system som är branschstandard. Skåpet är en riktig arbetshäst inom olje- och gasapplikationer med mer än tio miljoner timmar i drift. AMB-styrenheten har skräddarsytts med hänsyn till alla aspekter av maskinens komplexa rotordynamik. Dessutom har ett formaliserat samarbete skapats mellan kund och SKFs lokala serviceteam. Tack vare dessa nyckelfaktorer kunde den lokala serviceteknikern på kort tid driftsätta SKF S2M nr 1000.

  För en lyckad applikation krävs rätt personer på rätt plats. SKF har över 30 års erfarenhet av magnetlager för olje- och gasindustrin och en bred global närvaro med specialiserade AMB-avdelningar i Frankrike, Kanada, USA, Ryssland, Kina, Japan och Mellanöstern. Därmed kan vi tillhandahålla erfaren teknisk personal som talar språket och som förstår den lokala kulturen. Resultatet är snabb och effektiv service för applikationer där tiden är en viktig aspekt.

  För kunder som behöver öka maskinernas tillförlitlighet och tillgänglighet kan SKF uppvisa flera dokumenterade fall där 99–100 % tillförlitlighet är standard. Många användare har rapporterat att maskinen har varit i drift i 100 000 timmar utan några magnetlagerrelaterade haverier. Medeltiden mellan fel (MTBF) är vanligen över 40 000 timmar.

  Denna höga tillförlitlighet gynnar processgenomströmningen och drifteffektiviteten. I kombination med elimineringen av andra drivlineelement, som smörjsystem och växellåda, bidrar SKF S2M lager till avsevärt lägre driftskostnader (OPEX) tillsammans med en förmånlig avkastning på den ursprungliga investeringen (CAPEX).

  SKF S2M magnetlagrens robusta konstruktion innebär en utökning av maskinernas arbetsområde. Detta möjliggör högre varvtal och förmågan att klara större driftslaster, vilket ger högre flexibilitet. Därför har SKF S2M magnetlager blivit branschstandard och det självklara alternativet inom de flesta olje- och gasapplikationer.

  Världens första rörledningskompressor med magnetlager driftsattes 1985 i Kanada. Detta följdes av världens första oljefria turboexpander för en oljeplattform i Norge. Det var det franska företaget S2M, då ett dotterbolag till SKF, som var först med den här tekniken. Det är otroligt att några av de första installationerna fortfarande är i drift utan haverier efter mer än 25 år.

  Användningsområdet ökar och innefattar nu kompressorer för lagring av gas, polyetenkompressorer, drivenheter för höghastighetsmotorer, turboexpandrar för etenproduktion, turbogeneratorer för kraftproduktion etc. Dessa maskiner används på alla större olje- och gasanläggningar världen över – från offshoreplattformar utanför Afrikas kust och de Sibiriska fälten norr om polcirkeln till petrokemiska anläggningar i Nordamerika.

  SKF S2M:s magnetlager används i kompressorer och höghastighetsmotorer för djuphavsutvinning av gas. Världens första gaskomprimeringsstation för undervattensbruk med SKF S2M magnetlager planeras att installeras i Åsgardfältet utanför Norge till 2015. Systemet har konstruerats för att förlänga livslängden hos gasfältet och förbättra återvinningsgraden.

  Med fler än 130 000 enheter i drift har SKF en enastående erfarenhet av aktiva magnetlager inom en rad olika applikationer: allt från små industrimaskiner till kraftfulla turbomaskiner för olja och gas.

  Aktiebolaget SKF
  (publ.)

  För ytterligare information, kontakta:
  Press Relations: Gösta Andersson, SKF Sverige AB, +46 31 337 30 60; mobil +46 705 98 68 99; gosta.andersson@skf.com


  SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com

  ® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
  ™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

 • Bild

Ladda ner presspaket

Presspaket (2.5 MB)

SKF logo