Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF etablerar Global Technical Center Americas och stärker sitt globala nätverk

2014 juli 31, 12:07 CET

SKF fortsätter att satsa på forskning och utveckling och på den nordamerikanska marknaden genom att investera i ett nytt globalt teknikcenter i USA. Centret kommer att sysselsätta 80 ingenjörer under de fyra första åren med planer på att expandera till cirka 200 under följande år.

Göteborg, 11 augusti 2014: SKF tillkännagav idag planer på att bygga ett nytt globalt teknikcenter på cirka 12,100 m2 i Chicago-området. Investeringen i Global Technical Center Americas (GTCA) stödjer SKFs strategi att etablera dessa center nära viktiga kunder och att fokusera på markandsspecifik produktutveckling inom alla SKFs fem teknikplattformar – lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Två globala center öppnades nyligen i Kina och Indien, och ytterligare två byggs nu i Europa, ett i Holland och ett i Sverige.

”En av SKFs drivkrafter är att fortsätta leverera världsledande forskning och innovation samt att utveckla nya produkter och lösningar som ger betydande energibesparingar för våra kunder” säger Tom Johnstone, SKFs vd och koncernchef. ” Det nya centret kommer att stärka vårt globala nätverk av teknikcenter vilka stödjer våra viktigaste regioner. Teknikcentret i Naperville, Illinois, kommer att komplettera det befintliga centret i Plymouth, Michigan, och hjälpa till att driva våra tillväxtambitioner i USA. SKFs investeringar i USA har under de senaste fem åren uppgått till över 2.5 miljarder US-dollar (17 miljarder kronor) och innefattar såväl nya byggnader som förvärvet av smörjsystemföretaget Lincoln Industrial och det senaste förvärvet av Kaydon Corporation.”

”SKF har sedan länge ansetts vara världsledande inom teknik och innovation inom vårt område”, säger Poul Jeppesen, President, SKF USA Inc. ”GTCA kommer att föra SKFs kunskap och erfarenhet närmare kunderna för att snabbare kunna leverera nya produkter och lösningar till marknaden. Våra ingenjörer kommer att kunna arbeta närmare kunden för att lösa morgondagens tekniska utmaningar så som energieffektivitet, tillförlitlighet och ökad produktivitet, redan idag. Centret kommer även att stärka vårt samarbete med universiteten i Nordamerika och den utmärkta forskning som bedrivs där. ”

I ett första steg kommer SKF att investera 30 miljoner US-dollar (200 Mkr) under en fyraårsperiod och anställa 80 ingenjörer. I framtiden kan centret komma att sysselsätta upp till 200 ingenjörer. Byggandet påbörjas i höst och verksamheten förväntas starta i slutet av 2015. Rekryteringen av de första ingenjörerna och tekniska experterna påbörjas i september 2014.


Aktiebolaget SKF
(publ.)

För ytterligare information:
Media Hotline: +46 31 337 2400
Press Relations: Ingalill Östman, +46 31-337 3260; +46 706-973260; ingalill.ostman@skf.com
Investor Relations: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

SKF logo