Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Enkel reducering av vatteninnehållet i smörjolja tack vare SIMPLEX-COMPACT oljetorkare

 • Nyhetsartikel

  2014 september 10, 13:00 CEST

  SKF Blohm + Voss Industries lanserar nu en ny komponent, SIMPLEX-COMPACT oljetorkare. Enheten extraherar vatten från propelleraxeltätningarnas smörjolja – och bibehåller därmed oljans kvalitet. Företaget presenterar lösningen vid mässan SMM 2014 i Hamburg 9–12 September.

  Göteborg, 10 september 2014: Nya SIMPLEX-COMPACT oljetorkare underlättar en tillförlitlig separation av olja och vatten – oberoende av om vattnet i oljan är i fri, emulgerad eller upplöst form.

  Blandningar av vatten och olja kan ofta förekomma i oljesmorda propelleraxeltätningar utan luftkammare. Men även i installationer där tätningsringarna tätar mot olja eller vatten måste vätskorna fortfarande ge smörjning av tätningsringarna på propelleraxelns bussningar. Det är på detta sätt som vatten, även om det bara är i små mängder, kan blanda sig med smörjoljan.

  För att bibehålla oljans kvalitet och smörjegenskaper ska smörjoljans vatteninnehåll hållas så lågt som möjligt. När vatten blandas med tätningens smörjolja finns det – särskilt vid användning av esterbaserade oljor – risk för att tätningsringarna får sämre prestanda och åldras snabbare. Efter att Vessel General Permit 2013 började gälla har användningen av biologiskt nedbrytbara oljor för smörjning av propelleraxlar ökat, framför allt esterbaserade oljor. Det finns dock en risk för hydrolys även med en mycket liten vattenförorening i oljor av den här typen: Vattnet gör att oljan sönderdelas i alkohol och syror som sedan kan angripa tätningsringarna.

  Tillförlitlig separation av vattnet från smörjoljan


  SIMPLEX-COMPACT oljetorkare fungerar enligt en enkel princip: En pump cirkulerar hela tiden färsk olja mellan tätningen och den tillhörande tanken. Detta garanterar att eventuella föroreningar avlägsnas från tätningsringarna. Inne i oljetanken tvingar systemet luft underifrån genom oljan som samtidigt värms upp. Detta skapar jämnt fördelade luftbubblor i vätskan, på ytan där vattnet kan avdunsta. Luftbubblorna transporterar den inneslutna vattenångan till ytan där de spricker och släpper ut ångan i luften i utrymmet ovanför oljan. Denna luft, som är berikad med vattenånga, avlägsnas nu aktivt från tanken. På det här sättet kan SIMPLEX-COMPACT oljetorkare avlägsna 1,5 liter vatten per dag från propelleraxelns smörjolja.

  Skulle det bli strömavbrott ombord på fartyget är oljetorkaren försedd med ett reservsystem som gör att tätningen fortsatt får en stabil oljeförsörjning. En andra oljeledning kopplas förbi pumpen och den är normalt avstängd av en magnetventil. I händelse av strömavbrott öppnas denna ventil automatiskt, och därmed bibehålls flödet mellan oljetanken och tätningen.

  Ofta ekonomiskt befogad och enkel att eftermontera


  SIMPLEX-COMPACT oljetorkare erbjuds som en komplett driftklar lösning som innehåller pumpen, tanken, filtret och styrenheten. Systemet kan installeras eller eftermonteras med alla typer av oljesmorda propelleraxeltätningar, förutsatt att tätningen är försedd med flödes- och returledning för att cirkulera oljan, och att det finns el- och tryckluftsförsörjning ombord.

  SIMPLEX-COMPACT oljetorkare rekommenderas i alla lägen där vatteninnehållet i smörjoljan måste hållas så lågt som möjligt, t.ex. vid användning av esterbaserade oljor. Det finns också fördelar med installation i situationer där det förekommer ökad halt av vattenföroreningar i smörjoljan.

  En ännu starkare partner för marinindustrin


  I början av 2013 förvärvade SKF Blohm + Voss Industries (BVI), den tyska tillverkaren av fartygskomponenter. Med detta förvärv avser SKF att stärka sin produktportfölj för marinindustrin. Dessutom får SKF större tillgång till marknaden genom att man kan använda BVI:s världsledande nätverk av försäljnings- och servicepartner. Kunderna kommer att dra nytta av SKFs expertis som ett kunskapsföretag i kombination med BVI:s fokus på fartygsbyggnation och sjöfart. Den nya gemensamma organisationen blir en ännu starkare partner till marinindustrin. Man levererar viktiga komponenter och snabba och tillförlitliga tjänster samt utvecklar nya applikationer som inriktar sig på framtida utmaningar för en bransch i ständig förändring.


  Mer information:
  www.skf.com/marine
  www.bv-industries.com

  Aktiebolaget SKF
  (publ.)

  För ytterligare information, kontakta::


  Press Relations: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com
  SKF Blohm + Voss Industries GmbH, Head of Corporate Communications:
  Malte Blombach, +49 40 3011-1133, +49 174 3132649, malte.blombach@bv-industries.com

  SKF är en av världens ledande leverantörer av rullager, tätningar, mekatronik och smörjsystem. Företaget tillhandahåller också ett omfattande tjänsteutbud inom teknik, underhåll, reparation och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. Se www.skf.com för mer information. 


  ® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
  ™ BeyondZero och Insight är registrerade varumärken som ägs av SKF-koncernen.

 • Bild

Ladda ner presspaket

Presspaket (464 KB)

SKF logo