Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

Valberedning i AB SKF inför årsstämma 2015

2014 september 11, 09:30 CET

Göteborg, 11 september, 2014: I enlighet med beslut vid AB SKFs årsstämma den 28 mars 2014 meddelas härmed de fyra till röstetalet största aktieägarnas representanter. Dessa utgör, tillsammans med styrelseordföranden, valberedning inför årsstämman 2015.

Representanter:
Claes Dahlbäck, Foundation Asset Management
Ramsay Brufer, Alecta
Caroline af Ugglas, Skandia
Anders Algotsson, AFA Försäkring

Årsstämma för AB SKF kommer att hållas i Göteborg torsdagen den 26 mars 2015.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden, revisorsarvode, stämmoordförande eller valberedning inför 2016 års årsstämma kan, senast två månader före årsstämman 2015, vända sig till SKFs styrelseordförande på e-mail:

chairman@skf.com

eller till någon av representanterna på någon av följande e-mailadresser:

claes@rafsnas.se
ramsay.brufer@alecta.com
caroline.af.ugglas@skandia.se
anders.algotsson@afaforsakring.se


Aktiebolaget SKF
(publ)

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

SKF logo