Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF erbjuder ett komplett utbud av skräddarsydda lösningar för minskning av rälsslitage och buller

 • Nyhetsartikel

  2014 september 22, 14:00 CEST

  Göteborg, 22 september 2014:  SKF fortsätter att öka förmågan hos sina smörjsystem för att kunna leverera kundanpassade lösningar för järnvägsindustrin. Med förvärvet av Lincolns varumärke 2010 kan SKF nu erbjuda en komplett produktportfölj för minskning av slitage och buller.

  SKFs omfattande produktsortiment omfattar smörjsystem för hjulflänsar som minskar hjulslitaget samt smörjsystem längs rälsen som minskar slitaget på spårens insida. Båda systemen är lämpliga för järnvägar, tunnelbanor och spårvagnar och minimerar rälsslitage och bullernivå inklusive kurvgnissel.

  Eftersom huvudkomponenterna i båda systemen, t.ex. pumpar, mätenheter och applikatorer, tillverkas av SKF, går det att införa kompletta och skräddarsydda lösningar. Dessutom har den samlade kunskapen och erfarenheten hos de två varumärkena möjliggjort utvecklingen av ytterligare produktinnovationer liksom förbättringar av befintliga produkter.

  På grund av det stora antalet variabler i en metodik där man betraktar hela systemet, behövs en djupgående analys av kundens förhållanden för att man ska uppnå optimala resultat. Först bör man fastställa den årliga kostnaden för utbyte och omarbetning av räls och hjul. Även om det är svårt att väga samman det ekonomiska värdet som har att göra med minskning av buller, kan man utföra jämförande beräkningar för utvärdera olika tekniker som används för att minska bullret och uppfylla bestämmelserna. När undersökningen är klar, fastställs möjliga kostnadsbesparingar samt den investering och de underhållskostnader som krävs för smörjsystemet. Detta gör att kunden kan fatta ett välgrundat beslut.

  Smörjsystem för hjulflänsar

  Beroende på ledningslängden mellan pumpen och spridarmunstyckena nära hjulet finns det olika typer av smörjsystem för hjulflänsar. De här systemen sträcker sig från en fettbehållare som trycksätts med tryckluft till system med tryckluftsdrivna kolvpumpar och separata fettbehållare. I de fall där det inte finns tryckluft ombord finns det också luftfria system som kan lägga på fett eller metallpasta direkt på hjulet eller rälsen.


  Smörjsystem längs rälsen

  System längs rälsen omfattar system för smörjning av spårens insida och konditionering av spårens ovansida. För spårvagnar levereras smörjmedlet normalt via borrade smörjhål, medan det för järnvägar krävs att applikatorer monteras på rälsen eftersom borrning inte är ett alternativ. Beroende på den beräknade fettanvändningen kan pumpstationer för fat, behållare och patroner väljas. Alla SKFs pumpalternativ kan tillhandahålla upp till 350 bar (5 076 psi), vilket medger långa rörledningar mellan pumpen och appliceringsstället.

  Besökarna vid mässan InnoTrans i Berlin den 23–26 september hittar SKF i hall 22a, monter 606.


  Aktiebolaget SKF
  (publ.)


  För ytterligare information, kontakta:
  Press Relations: Gösta Andersson,031-337 30 60; 0705-98 68 99; gosta.andersson@skf.com


  SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com


  ® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

 • Bild

Ladda ner presspaket

Presspaket (2.3 MB)

SKF logo