Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF visar driftsäkerhetslösningar vid Pump & Turbomachinery Symposia

 • Nyhetsartikel

  2014 september 22, 14:00 CEST

  SKF visar en rad innovationer som är speciellt anpassade för att möta industrins behov och minimera underhåll och driftstopp.


  Göteborg, 22 september 2014: En rad av SKFs produkter visas vid Pump & Turbomachinery Symposia den 22–25 september 2014. SKF har förbättrat viktiga produkter, t.ex. nya lagerkoncept och hydrauliska kopplingssystem, för att erbjuda användarna högsta möjliga driftsäkerhet för maskiner i krävande applikationer. SKFs experter finns till hands vid Symposia för att förklara hur de här innovationerna minimerar underhåll och driftstopp.

  De produkter som visas är bland annat:

  SKF Supergrip-bult


  SKF Supergrip-bultar erbjuder förbättrad teknik för att ansluta roterande flänskopplingar, vilket förkortar tiden för underhåll från dagar till timmar. SKF Supergrip-bultar är utformade för att sättas i och tas bort för hand genom passning med ursprungligt glapp, och de eliminerar den underhållstid som går åt till att hamra på bultar som fastnat vid isättning och borttagning, och eliminerar behovet av en traverskran. SKF Supergrip-bultarnas konstruktion medger också större vridmoment än för traditionella bultsystem.

  Obs.: Den här produkten presenteras som en fallstudie (turbofallstudie, session 2C den 25 september kl. 10–12, plats: våning 3, rum 361A)

  SKF magnetlager och E300 AMB styrskåp


  För att möta behovet av höga varvtal och driftsäkerhet i aktiva magnetlager för de mest krävande driftsförhållandena, har SKF samarbetat med många av världens ledande originaltillverkare och operatörer. För nedströmsprocesser har detta resulterat i SKF S2M magnetlager, som avsevärt förbättrar effektiviteten i t.ex. gaskompressorer, polyetenkompressorer, drivenheter för höghastighetsmotorer, turboexpandrar för etenproduktion, turbogeneratorer för kraftproduktion samt höghastighetsfläktar.

  Wireless Machine Condition Sensor


  SKF Wireless Machine Condition Sensor är en kompakt och batteridriven sensor för tillståndsövervakning som utnyttjar kommunikationsprotokollet WirelessHART. Produkten kombinerar både sensor och routernod i en kompakt och batteridriven enhet lika stor som en typisk industriell accelerometer, och den levererar dynamiska vibrations- och temperaturdata för tillståndsövervakning och maskindiagnostik. SKF Wireless Machine Condition Sensor är en trådlös lösning för tillståndsövervakning som är lämplig att använda i farliga miljöer enligt ATEX zon 0. Nätverket och enastående batterisparfunktioner gör att enheten har mycket lång drifttid, vilket gör att den är ett praktiskt alternativ till trådburna uppkopplade system för övervakning av kompletterande maskinutrustning.

  Smörjsystem


  Sedan förvärvet av Lincolns varumärke 2010 har SKFs ingenjörer utvecklat smörjsystem för olje- och gasapplikationer med skräddarsydda komponenter som branschen efterfrågar. SKFs automatiska smörjsystem tillför exakt mängd av lämpligt smörjmedel, på rätt ställe vid rätt tidpunkt medan utrustningen är i drift – utan produktionsstopp. SKFs automatiska smörjsystem förlänger lagrens och maskinernas livslängd, förbättrar maskinens driftsäkerhet och drifttid samt sänker smörjmedelsanvändningen med upp till 50 procent.

  ”De flesta originaltillverkare och slutanvändare av pumpar och turbomaskiner letar efter sätt att höja utrustningens driftsäkerhet, förbättra livscykelhanteringen och sänka totalkostnaden. Alla våra pågående produktutvecklingar och innovationer siktar direkt in sig på dessa mål som kunden har”, säger Marty Herzog, chef för affärsutveckling vid SKFs affärsenhet för traditionell energi.

  Pump & Turbomachinery Symposia 2014 äger rum i George R. Brown Convention Center i Houston, Texas i USA.

  Kaydon Ring & Seal, ett företag inom SKF-koncernen, som tillverkar tätningar till kompressoraxlar för krävande applikationer i centrifugalkompressorer och oljefria skruvkompressorer, finns i monter 1720.


  Besökarna till konferensen och utställningen hittar SKF i monter 1351.

  Aktiebolaget SKF
  (publ.)

  För ytterligare information, kontakta:
  Press Relations:
  Gösta Andersson,031-337 30 60;0705-98 68 99; gosta.andersson@skf.com

  SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com

  ® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

 • Bild

Ladda ner presspaket

Presspaket (7.3 MB)

SKF logo