Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF levererar övervakningssystem till kraftvärmeverket i Västerås

2014 oktober 06, 10:00 CEST


Göteborg 6 oktober 2014: SKF har fått en order av Mälarenergi att leverera vibrationsövervakningssystem IMX-S on line till kraftvärmeverket i Västerås. Systemet syftar till att upptäcka avvikelser i tid i anläggningen.

SKFs erkända online mätsystem IMX-S kommer att övervaka kritiska processfläktar och kylvattenpumpar i den nya samförbränningsanläggningen, Block 6, som förser Västeråsregionen med el och värme. Den energieffektiva anläggningen förbränner biobränsle och avfall från både Sverige och Europa.

Underhållsavdelningen använder SKF Microlog för att inspektera alla lager på hela anläggningen. Dessutom används SKF Microlog Inspector av operatörsunderhållet i syfte att hämta upp tillståndsdata som temperatur, oljetryck och vibrationer i anläggningen. SKF har dessutom hjälpt till att bygga upp mät- och inspektionsrundor i hela Block 6. Alla verktyg för Online-övervakning, portabel tillståndskontroll och specialistunderhåll är kopplat till en och samma avancerade programmjukvara SKF Aptitude Analyst. Fördelen med detta är att kunden på ett enkelt och överskådligt sätt får en samlad bild av anläggningens kondition.

SKF levererar även utbildning och uppgraderingar av mjukvara. 

SKF levererar underhållslösningar till industrin globalt. Lösningarna syftar till att stödja kunder att minimera driftstopp, minska energianvändningen och kostnaderna för underhåll.

Aktiebolaget SKF
     (publ)För ytterligare information: 

Gösta Andersson Kommunikation SKF Sverige AB, Tel: 031-337 30 60, mobil: 0705-98 68 99, e-post: gosta.andersson@skf.com
Media Hotline: +46 31-337 2400
Press Relations: Theo Kjellberg, +46 31-337 6576; +46 725-77 65 76; theo.kjellberg@skf.com
Investor Relations: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

SKF logo