Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKFs niomånadersrapport publiceras den 15 oktober 2014

2014 oktober 02, 10:00 CEST


Göteborg, 2 oktober 2014: SKF-koncernens niomånadersrapport publiceras den 15 oktober 2014 och investerare, analytiker och journalister är välkomna att delta i en telefonkonferens. Telefonkonferensen (på engelska) börjar kl. 14.00.
 
SKF kommer att representeras av:
Tom Johnstone, President and CEO
Henrik Lange, Executive Vice President and CFO
Ingalill Östman, Senior Vice President, Group Communications
Marita Björk, Head of Investor Relations

Vänligen ring in senast 10 minuter innan telefonkonferensen börjar på telefonnummer 08-5065 3936. Ange följande kod för att delta: 5666201

Observera att SKF- koncernens niomånadersrapport kommer att publiceras runt kl. 13.00. All information om resultatet kommer att finnas tillgänglig på adressen:
http://investors.skf.com/sv/rapporter/niomanadersrapport-2014

Media: För att i förväg boka intervju med Tom Johnstone efter telefonkonferensen, kontakta Theo Kjellberg , e-post: theo.kjellberg@skf.com, tel. 031-337 65 76 eller Jenny Roos, e-post: jenny.roos@skf.com, tel. 031-337 22 62.

Aktiebolaget SKF
     (publ)För ytterligare information:
Media Hotline: +46 31-337 2400
Press Relations: Theo Kjellberg, +46 31-337 6576; +46 725-77 65 76; theo.kjellberg@skf.com
Investor Relations: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

SKF logo