Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF investerar 220 Mkr i Kaydons tillverkningsenhet i Brasilien

2014 oktober 13, 12:00 CET

Investeringen ger SKF möjlighet att dra fördel av den snabbt växande vindkraftsmarknaden i Brasilien
Göteborg, 13 oktober 2014: SKF investerar 220 Mkr i en ny fabrik på SKF Campus i Cajamar i Brasilien. Den  6,600 m2 stora anläggningen förväntas skapa upp till 150 nya arbetstillfällen och tillverka Kaydons svängkranslager till vindturbintillverkare som förser den Brasilianska vindkraftsmarknaden.

SKF har funnits i Brasilien sedan 1915. Landet är en av världens snabbast växande marknader för vindkraft med en beräknad årlig tillväxt på mellan 2,000MW till 3,000MW.

Tom Johnstone, SKFs vd och koncernchef: ”Kaydons ledande position inom förnybar energi i Nordamerika i kombination med SKFs globala närvaro, tillsammans med investeringen i Brasilien, ger oss en av de starkaste produkt- och serviceportföljerna på marknaden.” Han fortsätter: ”Detta är även ett bra exempel på hur vi breddar portföljen SKF BeyondZero på en global nivå, genom att erbjuda våra kunder inom förnybar energi ett bredare och mer energieffektivt produktsortiment.”     

Tillverkningen i den nya fabriken beräknas starta under andra halvan av 2015.

SKF slutförde förvärvet av det amerikanska företaget Kaydon Corporation 16 oktober 2013. Förvärvet ger kunder inom nyckelindustrier möjlighet att dra nytta av en mer komplett produktportfölj och kompletterande tekniska lösningar, i och med SKFs och Kaydons kombinerade serviceerbjudanden.

Aktiebolaget SKF
(publ)För ytterligare information:
Media Hotline: +46 31-337 2400
Press Relations: Theo Kjellberg, +46 31-337 6576; +46 725-77 65 76; theo.kjellberg@skf.com
Investor Relations: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-18 19 94; marita.bjork@skf.com


SKF logo