Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF Niomånadersrapport 2014

2014 oktober 15, 13:00 CEST

Tom Johnstone, vd och koncernchef:
“Efterfrågan var något lägre än förväntat under kvartalet, särskilt i Europa och inom vår fordonsverksamhet. Vi har därför minskat tillverkningen mer än vad som var planerat i början av kvartalet, vilket har påverkat resultatet men även säkerställt minskade lagernivåer, räknat i fast valuta. Kassaflödet på över 1,4 miljarder kronor var starkt och vi har fortsatt fokus på att minska nettorörelsekapitalet. Arbetet med detta kommer att intensifieras under fjärde kvartalet och de kommande åren allteftersom vi adresserar de olika delarna av nettorörelsekapitalet.
  Vi fortsatte att erhålla ett antal viktiga affärer, lanserade flera nya produkter och meddelade även att vi kommer att etablera ett nytt globalt teknikcenter i Nordamerika. När centret är i drift i slutet av året kommer det planerade globala nätverket vara komplett, med två globala teknikcenter i varje större region i världen.
  Det är nu nästan ett år sedan vi förvärvade Kaydon och deras tillväxt och vinstutveckling har varit mycket positiv sedan förvärvet. Integrationen går helt enligt plan vad det gäller försäljnings- och kostnadssynergier.
  Marknadsklimatet kommer även framöver att vara osäkert och det har kanske till och med förvärrats något i Europa under de senaste månaderna. Efterfrågan på våra produkter förväntas vara relativt oför-ändrad både sekventiellt och år över år och tillverkningen kommer att hållas något under försäljningen för att minska lagren ytterligare.
  Jag har tidigare tillkännagivit att jag kommer att sluta som vd och koncernchef i slutet av året och styrelsen har valt Alrik Danielson till min efterträdare från och med 1 januari. Jag välkomnar honom
varmt tillbaka till SKF.”


 


Nyckeltal

Kvartal 3 2014

Kvartal 3 2013

År till dato 2014

År till dato 2013

Försäljning, Mkr

17 787

15 623

52 476

47 167

Rörelseresultat, Mkr

2 073

1 923

6 193

5 240

Rörelsemarginal, %

11,7

12,3

11,8

11,1

Rörelsemarginal exkl. engångsposter, %

11,8

12,9

11,8

12,2

Resultat före skatt, Mkr

1 827

1 717

5 375

4 581

Nettoresultat, Mkr

1 407

1 165

3 869

3 087

Resultat per aktie, kr

3,01

2,47

8,27

6,57

 

 

Försäljningsförändring år-över-år,
i kronor, hänför sig till:

 

Volym

Pris/
mix

 

Struktur

Valuta-
effekt

 

Totalt

Kvartal 3 2014

1,9%

1,3%

5,4%

5,3%

13,9%

År till dato 2014

3,8%

0,7%

4,7%

2,1%

11,3%

 

 

 

 

 

 


Försäljningen under tredje kvartalet i lokal valuta exklusive struktur var relativt oförändrad i Europa och Latinamerika, den ökade med 3% i Nordamerika, 8% i Asien och 7% i Mellanöstern och Afrika.
Tillverkningsnivån under tredje kvartalet var relativt oförändrad jämfört med föregående år.
Försäljningen under de första nio månaderna i lokal valuta exklusive struktur ökade med 2% i Europa, 3% i Nordamerika, 1% i Latinamerika, 11% i Asien och 14% i Mellanöstern och Afrika.
Tillverkningsnivån under de första nio månaderna var något högre jämfört med föregående år.

Marknadsutsikter för fjärde kvartalet 2014

Efterfrågan jämfört med fjärde kvartalet 2013

Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli relativt oförändrad för koncernen och i Europa, något högre i Asien och Nordamerika samt något lägre i Latinamerika. Den förväntas bli något högre för Strategic Industries, relativt oförändrad för Regional Sales and Service och något lägre för Automotive.

Efterfrågan jämfört med tredje kvartalet 2014
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli relativt oförändrad för koncernen och i Europa, något högre i Asien och Nordamerika samt något lägre i Latinamerika. För Strategic Industries förväntas den bli relativt oförändrad, något högre för Regional Sales and Service och något lägre för Automotive.

Tillverkning

Tillverkningen förväntas bli något lägre år över år och jämfört med tredje kvartalet.

Göteborg den 15 oktober 2014

Aktiebolaget SKF
     (publ)


En telefonkonferens kommer att hållas den 15 oktober kl. 14.00:
Tel. 08-5065 3936

All information angående SKFs niomånadersresultat 2014 finns på SKFs webbplats:
investors.skf.com/kvartalsrapporteringFör ytterligare information:
Press Relations: Ingalill Östman, +46 31-337 3260; +46 706-97 32 60; ingalill.ostman@skf.com
Investor Relations: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-18 19 94; marita.bjork@skf.comInformationen är sådan som AB SKF ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 oktober 2014 cirka kl. 13.00.SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

Presspaket (841 KB)

SKF logo