Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Stephane Le-Mounier utsedd till ny chef för SKF Automotive

2014 oktober 27, 14:30 CET

Göteborg den 27 oktober, 2014: Stephane Le-Mounier har utsetts till chef för affärsområdet SKF Automotive. Stephane tillträder sin nya roll den 1 januari 2015 och kommer att ingå i SKFs koncernledning. Han efterträder Tryggve Sthen som går i pension.

Stephane började på SKF 1988 och har haft flera chefspositioner inom SKFs industri- och fordonsverksamheter. Han ansvarade närmast för koncernens affärsenhet Aerospace. Stephane är fransman och har en civilingenjörsexamen inom maskinteknik samt en vidareutbildning inom ekonomi.

Tryggve började på SKF 2003, och har lett SKF Automotive under 12 år. Han kommer att arbeta tillsammans med Stephane fram till sin pension i slutet av 2014 för att säkerställa en smidig överlämning.

SKF Automotive förser tillverkare av bilar, lätta lastbilar, tunga lastbilar, släp, bussar och tvåhjulingar, samt fordonseftermarknaden med produkter och lösningar. Försäljningen 2013 uppgick till 17 421 Mkr, vilket motsvarar 27% av koncernens totala omsättning.

Aktiebolaget SKF
(publ)


För ytterligare information:
Media Hotline: +46 31-337 2400
Press Relations: Theo Kjellberg, +46 31-337 6576; +46 725-77 65 76; theo.kjellberg@skf.com
Investor Relations: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-18 19 94; marita.bjork@skf.com

SKF logo