Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Styrkan i intelligens

 • Nyhetsartikel

  2014 oktober 28, 09:00 CEST

  SKF lanserade i Hannover 2013 en ny och innovativ teknik som lovade att revolutionera hur ingenjörerna använder och interagerar med lager. Den här nya tekniken, SKF Insight, integrerade en liten, självförsörjande och intelligent trådlös givare i hjärtat av lagret. Detta gav för första gången ingenjörerna möjlighet att övervaka driftsförhållandena i ett lager inifrån en maskin i realtid. Det ledde till att man kunde planera och förebygga lagerslitage och möjliga haverier, i stället för att som tidigare bara kunna förutsäga detta.

  Idag, 18 månader senare, håller tekniken på att valideras och börjar hitta sin plats i praktiska tillämpningar inom flera olika marknadssektorer. Innan vi studerar dessa i detalj, låt oss först titta tillbaka på det som gör SKF Insight så revolutionerande.

  Insight-projektet startades utifrån det faktum att det är få lager som havererar under drift som ett resultat av normala driftsförhållanden. De flesta haverier under drift är i själva verket ett resultat av felaktig användning, försummelser, smörjproblem eller driftsförhållanden som inte gick att förutse när maskinen först konstruerades eller lagret ursprungligen specificerades. 

  Med tillståndsövervakning försöker man traditionellt att upptäcka tidiga tecken på haverier genom att mäta vibration. Tecken på vibration uppstår normalt när de första små stålfragmenten börjar skalas från löpbanans yta på ringarna eller rullkropparna. När den här skadan når det stadium där den går att upptäcka med konventionella givare är det redan för sent, eftersom lagret redan har fått skador som påverkar dess prestanda och livslängd.

  SKFs ingenjörer funderade på vad som skulle hända om man, i stället för att använda externa övervakningsenheter, kunde få ett lager att upptäcka de kritiska parametrarna som påverkar den närmaste driftsmiljön. Sedan skulle man göra denna information tillgänglig direkt via en trådlös anslutning till anläggningens operatör eller tillverkaren av maskinen.

  Om driftsförhållandena kan övervakas på detta sätt kan den potentiella skadan förhindras, eller åtminstone identifieras innan den har en inverkan, så att det går att vidta avhjälpande åtgärder medan maskinen är i drift. Detta skulle garantera att dyra och störande haverier kunde undvikas, vilket skulle sänka den totala ägandekostnaden och avsevärt förlänga maskinens livslängd.

  Lösningen som har utvecklats använder sig av miniatyrgivare och intelligenta trådlösa komponenter som är inbyggda i lagret, och de får sin strömförsörjning från inbyggnadens omgivning i takt med att lagret roterar. Paketet är därför helt självförsörjande. Det krävs inga kablar för strömförsörjning eller utsignaler från givaren, och när enheten väl är installerad arbetar den helt fristående.

  Den intelligenta trådlösa kommunikationstekniken inne i lagret gör att den kan användas i miljöer där traditionella trådlösa nätverk inte fungerar ordentligt. Det ger också möjlighet att konfigurera lager i smarta nätverk som kommunicerar via trådlösa gatewayer.

  Ett SKF Insight-lager kan övervaka påförd belastning, smörjkvalitet, driftsvarvtal, temperatur och vibration samt upptäcka förändringar i mikrostrukturen hos lagerstålet, vilket ger tidiga varningssignaler innan skadan uppstår på makronivå. Dessa uppgifter kan sedan skickas ut via molnservrar, antingen till en lokal operatör som kan använda en speciell app för mobiltelefon eller surfplatta, eller till ett fjärrövervakningscenter. I båda fallen tolkar diagnostikverktyg uppgifterna för att fastställa avvikelser från optimala driftsförhållanden, bl.a. för höga belastningar, effektavvikelser och förorenat smörjmedel. På så sätt går det att omedelbart modifiera driftsförhållandena genom att tillföra smörjmedel, undvika tillfälliga överbelastningar osv.

  Eftersom lagren är självförsörjande kan de användas i inbyggnader där det tidigare har varit omöjligt att bygga in givare i hjärtat av maskinen. Det här är inte bara ett viktigt steg framåt för tillståndsbaserat underhåll i realtid. Det ger också en mycket bättre förståelse av driftsförhållandena så att det exempelvis blir möjligt att förbättra maskinens märkdata för att förlänga dess livslängd eller förbättra dess märkeffekt jämfört med ursprunglig specifikation. 

  Ett av syftena med tekniken SKF Insight är att göra tillståndsövervakning mer användbart och tillgängligt, framför allt i inbyggnader där det tidigare ansetts vara omöjligt eller opraktiskt. Detta är en orsak till att tekniken genomgår test i branscher med stora utmaningar, t.ex. vindkraftverk, järnvägar och ståltillverkning.

  Vindkraftsparker kan ligga avlägset och vara svårtillgängliga. I vissa offshoretillämpningar kan kostnaden för att byta huvudlagret i ett vindkraftverk vara så hög att det urholkar affärsnyttan med att bygga vindkraftverket från första början. Det finns därför affärsmässiga skäl för att registrera belastningar och smörjförhållanden under drift, och att vidta åtgärder för att eliminera skadliga miljöer.

  SKF arbetar nu med kunder för att integrera tekniken SKF Insight och utveckla smarta lager för övervakning av vindkraftverk. Det gör att det går att mäta dynamisk lagerinformation under sann drift och att skicka informationen trådlöst till fjärrövervakningscenter eller lokala underhållsteam. Den lösning som för tillfället studeras kan övervaka varvtal, vibration, temperatur och smörjning. Den kan eftermonteras vilket innebär att det går att förbättra driftsmöjligheterna för tiotusentals vindkraftverk över hela världen. 

  En liknande lösning utvecklas för hjullager som används inom järnvägssektorn. Detta är extremt viktiga komponenter ur säkerhetssynpunkt, och de byts normalt ut vid bestämda mellanrum oberoende av deras skick. Genom att montera SKF Insight blir det möjligt att skapa en extremt kostnadseffektiv metod för att samla in tillståndsövervakningsdata så att lagrens livslängd, och därmed utbytesintervallen, kan bestämmas noggrant baserat på faktiska snarare än uppskattade driftsförhållanden. 

  Intelligent lagerteknik öppnar upp nya dimensioner, både för tillståndsbaserad övervakning och maskinernas konstruktion, drift och livslängd. Med innovationer som SKF Insight går det nu att få tillgång till de viktiga verktyg och data som ingenjörer och affärsansvariga behöver för att maximera effektiviteten, produktiviteten och lönsamheten för maskinutrustningen.

  Aktiebolaget SKF
  (publ.)

  För ytterligare information, kontakta:
  Press Relations: Gösta Andersson, +46 31-337 30 60; +46 705 98 68 99; gosta.andersson@skf.com

  SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över.

  Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com

  ® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
  ™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

 • Bild

Ladda ner presspaket

Presspaket (421 KB)

SKF logo