Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Offentliggörande av förändring av det totala antalet röster i AB SKF

2014 oktober 31, 08:00 CET

Göteborg den 31 oktober 2014: Med anledning av genomförda konverteringar av aktier från serie A till serie B i enlighet med bolagets bolagsordning, bekräftar AB SKF följande. Per den 31 oktober uppgår bolagets aktiekapital till 1 138 377 670 kronor och det totala antalet aktier uppgår till 37 849 081 aktier av serie A och 417 501 987 aktier av serie B. Antalet röster uppgår till 79 599 280. AB SKF innehar inga egna aktier.

Aktiebolaget SKF
(publ)


För ytterligare information:
Media Hotline: +46 31 337 2400
Press Relations: Theo Kjellberg, +46 31-337 6576; +46 725-776576; theo.kjellberg@skf.com
Investor Relations: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com

SKF logo