Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF utser Bernd Stephan till chef för Group Technology Development

2014 november 06, 08:30 CET

Göteborg den 6 november, 2014: Bernd Stephan har utsetts till Senior Vice President, Group Technology Development. Bernd tillträder sin nya roll den 1 januari 2015 och kommer att ingå i SKFs koncernledning. Han efterträder Alan Begg som går i pension.

Bernd Stephan har varit anställd på SKF sedan 1994 och har cirka 15 års erfarenhet som chef för flera affärsenheter inom SKFs industri- och fordonsverksamheter. Han ansvarade närmast för koncernens affärsenhet för förnybar energi. Han har även lång erfarenhet av teknik, produktutveckling och tillverkningsprocesser. Bernd är tysk och har en civilingenjörsexamen inom maskinteknik från universitetet i Essen.

Alan Begg har varit anställd på SKF sedan 2007 och har lett Group Technology Development under sju år. Han kommer att arbeta tillsammans med Bernd fram till sin pension i slutet av 2014 för att säkerställa en smidig överlämning.

Aktiebolaget SKF
(publ)


För ytterligare information:
Media Hotline: +46 31-337 2400
Press Relations: Theo Kjellberg, +46 31-337 6576; +46 725-77 65 76; theo.kjellberg@skf.com
Investor Relations: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-18 19 94; marita.bjork@skf.com

SKF logo