Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF tillgodoser bilindustrins behov med två nyskapande produkter i en för elbilar

 • Nyhetsartikel

  2014 november 21, 14:00 CEST

  SKF har utvecklat en motorpulsgivare med sensorlager, SKF MESBU, som ger jämn och exakt reglering av motorn i nästa generations el- och hybridfordon, inklusive startmotorer för stopp och start.


  Göteborg, 21 november 2014: SKF har lanserat en motorpulsgivare med sensorlager till marknaden för el- och hybridfordon. Den här viktiga utvecklingen av sensorlagertekniken är den första i branschen där lager- och sensorteknik integreras i en enda kompakt enhet. SKFs motorpulsgivare är speciellt utformad och tillverkad för att förbättra driftsprestanda och precision i el- och hybridbilar, inklusive start- och stoppfunktion med startmotorer. Den förenklar och sänker också kundens tillverkningskostnader avsevärt eftersom sensorns prestanda är helt oberoende av kundens monteringsprocess.


  SKFs motorpulsgivare är ett steg framåt jämfört med tidigare utbud av sensorlager för synkronmotorer, och den levererar exakta signaler för asynkron motorreglering tack vare att magnetsensortekniken är integrerad i lagret. Enheten levererar en inkrementell pulsgivarsignal med en kvalitet och noggrannhet som garanteras av SKF, vilket möjliggör asynkron mätning i realtid av elmotorns varvtal och rotationsriktning.


  Tack vare kompakt utförande och förbättrade prestanda hos SKFs motorpulsgivare blir motorn både lättare och mindre vilket sänker kundens kostnader. Slutresultatet är en mer strömlinjeformad monteringsprocess och färdig produkt.


  Alberto Carlevaris, ansvarig för SKFs segment för motorer och elektriska drivlinor, kommenterar: ˮMed lanseringen av motorpulsgivaren med sensorlager stärker SKF sin ledande position när det gäller att leverera unik lagerteknik och unika lagerlösningar. I takt med att elmotorbranschen utvecklas mot asynkron reglering, är det absolut nödvändigt att tekniken ger stöd för dessa förändringar: SKFs motorpulsgivare med sensorlager är det självklara svaret på kundernas behov. Detta innebär att vi kan erbjuda kompaktare produkter som är anpassade efter de specifika kraven på både högre prestanda och minskad energianvändning, samtidigt som de tillåter högre effekttäthet och enklare montering för elmotortillverkarna.ˮ


  SKFs motorpulsgivare med sensorlager är del av BeyondZero, SKFs portfölj med produkter och lösningar. Dessa är utformade för att vara gynnsamma för miljön och kunderna som använder dem. Enheten är en nyckelkomponent i el- och hybridbilar, och den kommer att spela en viktig roll i minskningen av kolutsläpp och bränsleanvändning. Fördelen med att installera en lättare och mindre elmotor är att fordonen kan köras effektivare. 


  SKFs motorpulsgivare med sensorlager har också några extra tillval: Exempel är en flänsad sensorkropp som kan integreras som en del av motorhuset samt SKF eDrive-kullager för lågt friktionsmoment och körning vid höga varvtal.


  Aktiebolaget SKF

       (publ.)


  För ytterligare information, kontakta: 

  Press Relations: 

  Gösta Andersson, 031-337 30 60;0705-98 68 99; gosta.andersson@skf.com


  SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över.


  Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com


  ® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

  ™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

 • Bild

Ladda ner presspaket

Presspaket (135 KB)

SKF logo