Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF skapar ny organisationsstruktur

2014 december 04, 10:30 CET

Göteborg, 4 december 2014: SKF slår samman sina två affärsområden för industrimarknaden, Strategic Industries och Regional Sales and Service. Förändringen kommer att ge industriella kunder tillgång till SKFs livscykelkoncept, genom en förenklad organisationsstruktur. Den kommer även att öka fokus på organisk tillväxt och lönsamhet och därmed stödja koncernens finansiella mål.

Från 1 januari 2015, kommer SKF att ha tre affärsområden: Industrial Market, Automotive Market och Specialty Business.

Tom Johnstone, vd och koncernchef: 

“SKF har under ett antal år utvecklats till att bli det ledande kunskaps- och teknikfokuserade företaget vi är idag, samtidigt som vi framgångsrikt utvecklat vår verksamhet och förbättrat lönsamheten. Den nya, förenklade organisationsstrukturen är ett logiskt nästa steg i vår utveckling och kommer att stärka vårt kundfokus. Den kommer också göra det lättare för oss att möta marknadens ständigt förändrande krav. Vi kommer att kunna stödja kunderna i varje bransch mer effektivt, genom hela livscykeln, och öka vårt fokus på kunddriven innovation.”

Alrik Danielson, vd och koncernchef från 1 januari 2015 kommer även att anta rollen som President, Industrial Market. I en kommentar säger han:

”Industrial Market utgör cirka två tredjedelar av vår totala försäljning och en betydande del av vår vinst. Den är en viktig del av vår verksamhet och jag har därför beslutat att personligen ta ansvar för den inom koncernen, för att säkerställa en smidig integration och att kunderna fortsätter att dra nytta av den kunskap som byggts upp under våra många år av investeringar."

Som tidigare tillkännagivits kommer Stephane Le-Mounier att leda affärsområdet Automotive Market från 1 januari 2015.

Patrick Tong har utsetts till President, Specialty Business och kommer att ingå i SKFs koncernledning. Utöver sina nuvarande ansvarsområden kommer Patrick även ansvara för Kaydon Corporation och affärsenheterna Aerospace och Linear Actuation Technology. Patrick har varit anställd på SKF sedan 1989.

I samband med omorganisationen kommer Rakesh Makhija och Vartan Vartanian, vilka idag leder affärsområdena Strategic Industries respektive Regional Sales and Service, att lämna SKFs koncernledning. Båda kommer att stanna kvar som seniora rådgivare och stödja vd under omorganisationen.

Från 1 januari 2015, kommer Poul Jeppesen, President SKF USA Inc. och Manfred Neubert, President SKF GmbH inte att ingå i SKFs koncernledning men fortsätter i sina nuvarande roller.

Följaktligen kommer följande personer att ingå i SKFs koncernledning från 1 januari 2015:
 
Alrik Danielson, President and Chief Executive Officer and President, Industrial Market
Henrik Lange, Executive Vice President and Chief Financial Officer
Stephane Le-Mounier, President, Automotive Market
Patrick Tong, President, Specialty Business
Kent Viitanen, Senior Vice President, Group People, Business Excellence and Communication
Carina Bergfelt, General Counsel and Senior Vice President, Group Legal and Sustainability
Bernd Stephan, Senior Vice President, Group Technology Development

Aktiebolaget SKF
       (publ)


För ytterligare information:
Media Hotline: +46 31-337 2400
Press Relations: Theo Kjellberg, +46 31-337 6576; +46 725-77 65 76; theo.kjellberg@skf.com
Investor Relations: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-18 19 94; marita.bjork@skf.com


SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

Fullständig release i pdf-format (114 KB)

SKF logo