Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF omorganiserar koncernledningen

2014 november 18, 17:00 CET

Göteborg, 18 november, 2014: För att skapa en mer fokuserad och kostnadseffektiv organisation rationaliserar SKF stabsfunktionerna inom koncernledningen.

Med omedelbar verkan skapas fyra stabsfunktioner, direktrapporterande till bolagets VD och koncernchef:

Group Finance and Business Transformation – leds av Henrik Lange, som också är Executive Vice President för AB SKF. Förutom sitt ansvar för Finance, ansvarar Henrik även för Demand Chain, IT, UNITE-projektet, Purchasing och Investor Relations.   

Group People, Business Excellence and Communication – leds av Kent Viitanen. Förutom sitt ansvar för HR, ansvarar Kent även för Communication.

Group Legal and Sustainability – leds av Carina Bergfelt.

Group Technology Development – leds för närvarande av Alan Begg (av Bernd Stephan fr.o.m. 1 januari 2015).

Bo-Inge Stensson, Senior Vice President, Group Purchasing rapporterar till Henrik Lange.

Ingalill Östman, Senior Vice President, Group Communications and Government Relations och Lars Wilsby, Senior Vice President, Group Business Transformation har båda beslutat att lämna SKF i slutet av 2014. 

Aktiebolaget SKF
       (publ)

Ladda ner presspaket

Fullständig release i pdf-format (112 KB)

SKF logo