Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

Offentliggörande av förändring av det totala antalet röster i AB SKF

2014 november 28, 09:00 CET

Göteborg, 28 november 2014: Med anledning av genomförd konvertering av aktier från serie A till serie B i enlighet med bolagets bolagsordning, bekräftar AB SKF följande. Per den 28 november uppgår bolagets aktiekapital till 1 138 377 670 kronor och det totala antalet aktier uppgår till 37 649 081 aktier av serie A och 417 701 987 aktier av serie B. Antalet röster uppgår till 79 419 280. AB SKF innehar inga egna aktier.

Aktiebolaget SKF
       (publ)

Informationen är sådan som AB SKF ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 november 2014 kl 09:00.

Ladda ner presspaket

Fullständig release i pdf format (104 KB)

SKF logo