Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF erbjuder ny lösning för övervakning av smörjmedelsslangar

 • Nyhetsartikel

  2015 januari 14, 14:00 CEST

  Göteborg, 13 november 2014: SKF tillkännagav idag lanseringen av SKFs övervakning av slanganslutningar, som övervakar smörjledningar på anläggningsmaskiner. Den här enheten är utformad för att upptäcka brott på smörjmedelsslangar, och den uppmärksammar maskinoperatören omedelbart om det finns något fel i huvudledningen från pumpen eller i matarledningarna till smörjstället.

  SKFs system för övervakning av slanganslutningar är inte bara tillförlitligt, det är också enkelt. Jämfört med andra system krävs ingen höjning eller sänkning av trycket. Speciella tryckreglerings- eller strypventiler för att kontrollera ledningarna elimineras. Det jämförelsevis minimala antalet komponenter i det här systemet från SKF ger låga kostnader även vid eftermontering. Systemet bidrar till att förhindra kostsamma lagerskador och oplanerade driftstopp, och det kan också avsevärt minska risken för olyckor och miljöförstöring från läckande smörjmedel. Det kan användas på metalledningar och slangar i hela det centraliserade smörjsystemet. Det är också enkelt att eftermontera i befintliga smörjsystem och går att utöka när som helst. Enheten kräver antingen 12 eller 24 V DC, och varje enhet kan övervaka 10 till 20 slangar beroende på matningsspänning.

  Användningen av SKFs övervakning av slanganslutningar påverkas inte av ledningslängder, omgivningstemperatur, tryckskillnader eller tryckförluster. Övervakningssystemet utnyttjar elektriskt oledande smörjmedel eller hydraulvätskor, har ett driftstryck på upp till 300 bar och kan användas i temperaturområdet –40 till +70 °C.

  Systemet består av analysatorn, ett anslutningsdon som verkar som elektrisk isolator mellan smörjmedelsledningen och doseringsenheten samt en anslutningskabel till analysatorn. Smörjmedelsslangarna måste leda elektricitet.

  Aktiebolaget SKF
  (publ.)

  För ytterligare information, kontakta:
  Press Relations: Gösta Andersson, +4631 337 30 60; +46705 98 68 99; monique.turner@skf.com

  SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com

  ® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
  ™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

 • Bild

Ladda ner presspaket

Presspaket (761 KB)

SKF logo