Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Driva framtiden – rapport: Konsumentiseringen av IT inom tillverkning

2015 februari 04, 08:55 CEST

Smarta enheter är en framgångssaga på konsumentmarknaden. De är bärbara och kraftfulla och hjälper också till att ˮsmartifieraˮ tillverkningsindustrin – och detta är bara början, säger Christoffer Malm, ansvarig för Connectivity Room på SKF

Smarta enheter som iPhone och surfplattor har inneburit en revolution för konsumenterna. Inga hushåll verkar sakna en. Smarta telefoner är också personliga musikspelare och navigeringsenheter, medan surfplattor används som spelkonsoler och bärbara videoskärmar. Även för affärsändamål föredrar man alltmer surfplattor framför bärbara datorer, speciellt för att förbättra engagemanget under säljprocessen.

Nu sprids de till tillverknings- och tekniksektorn, inklusive själva fabriksgolvet. Tillverkarna utnyttjar de smarta enheternas anslutbarhet, bärbarhet och processorkraft för att ˮsmartifieraˮ teknikvärlden och skapa en egen revolution.

SKF ligger naturligtvis i framkant inom detta område. Vi har utvecklat en infrastruktur som ger användare inom industrin – både tjänstemän och arbetare – möjlighet att införa smarta enheter i sina arbetsrutiner Oavsett om det är för bärbart underhåll, personalinstruktioner eller helt enkelt för att få bort pappershanteringen, hjälper smarta enheter tillverkningsföretagen att förbättra produktiviteten.

De möjliga vinsterna är enorma. Vi har t.ex. sett produktivitetsökningar på 12 procent från teknisk personal som har försetts med surfplattor. Det gör att de kan sköta sitt jobb effektivare och på samma gång få åtkomst till mer information och förstå den.

Fallstudier

Apples App Store erbjuder redan mer än 30 appar som har utvecklats av SKF. De har alla kanaliserats genom företagets katalysatorteam för digital innovation, som går under namnet Connectivity Room. Här förädlar våra ingenjörer sin kunskap och expertis till appar som kan hjälpa både våra egna medarbetare och många av våra kunder. Alla dessa appar tar vår kunskap och översätter den till programvara med kraftfulla analys- och IT-algoritmer som behandlar informationen. Smarta enheter är dörröppnaren till denna underliggande kunskap.

Vi har till exempel en större USA-baserad kund som reparerar stora industriutrustningar, som ofta innehåller tusentals komponenter. Varje steg i processen måste dokumenteras enligt lag. Fram tills nu har detta gjorts med penna och papper, vilket dragit med sig högar av papper vid kundklagomål. Nu har vi utvecklat ett datainsamlingssystem som nås via en app på mobiltelefon eller surfplatta. Det enorma pappersarkivet kan nu ersättas av en databas som kunden kan nå omedelbart och förstå.

Med det nya systemet matas komponentinformationen fortfarande in manuellt eftersom de kommer från olika leverantörer. En del komponenter har en unik identitet, medan andra inte har det. Men sådana här system är i sin linda. För passande tillämpningar kan delarna i framtiden ha en streckkod eller sända ut en unik signal – något som helt eliminerar behovet av manuell inmatning. Genom att registrera var en tekniker befinner sig på fabriksgolvet, beskaffenheten hos en viss underhållsrutin och när den utförs, kan den smarta enheten automatiskt skapa en logghistorik för varje del.

Vi har också utvecklat ett antal appar som förvandlar mobiltelefoner och surfplattor till mätinstrument. De har provats vid en av våra fabriker i Göteborg för att hjälpa oss att utföra underhåll som snabbt som möjligt. Med hjälp av ett internt positioneringssystem (ett slags GPS-system för fabriksgolvet), pekar appen ut var på golvet underhållspersonalen befinner sig. När det uppstår ett larm i en maskin, sänds ett larm helst till den närmaste personen för att garantera snabbast möjliga svar.

Andra appar leder underhållspersonalen genom övervakningsrutiner. Sensorer är ofta anslutna till smarta enheter, vilket förvandlar dem till mätinstrument för vibration, temperatur och andra kritiska mätningar. Våra ingenjörer har tagit detta ett steg längre genom att lägga till en app som talar om för operatören var sensorn ska placeras för att få den bästa avläsningen och bättre mätresultat.

På liknande sätt rationaliseras uppriktningsprocessen av ett system med namnet AliSensor Shaftlaser. Vid uppriktning, t.ex. av en elmotor med pump eller fläkt, har vanligtvis en tekniker med sig en mängd tung utrustning. Nu väger utrustningen mycket mindre tack vare smarta enheter och miniatyrisering av sensortekniken. Genom appens vägledda support, visualisering och instruktioner kan utbildningen minskas kraftigt och det blir mycket tydligare att förstå vad man ska göra och när det ska göras. 

AliSensor ShaftLaser utvecklades inte av SKF utan av GLOi – en svensk specialist på uppriktningsteknik som vi gjorde ett strategiskt förvärv av i september 2014. GLOi utvecklade den integrerade lösningen för axeluppriktning baserad på iOS-plattformen som används i iPad and iPhone. Förvärvet var en del av vår affärsstrategi och illustrerar vårt engagemang på det här området – och för den här typen av teknik.

Mobil fördel

Vi har ägnat mer än ett år åt att utveckla Mobile Operator Support Tool (MOST), som åskådliggör fabrikens produktionslinje och ansluter maskindata i realtid. MOST kommer att förändra hur operatörerna interagerar med maskinerna genom att de får tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt och på rätt plats – med hjälp av en skräddarsydd mobil enhet, t.ex. en surfplatta eller mobiltelefon.

Genom att tillhandahålla denna fullödiga information exakt när den behövs, får man flera fördelar. Det blir möjligt för operatörerna att förbättra tillverkningsprestanda och att diagnostisera och fatta beslut nära problemet. De kommer direkt att få reda på realtidsdata för tillverkningsprocessen, t.ex. energiförbrukning och produktvariationer – och kan vidta åtgärder.

Generellt kommer MOST att hjälpa operatörerna att övervinna många vardagsproblem, vilket leder till större arbetstillfredsställelse och medinflytande.

Huvudmålet med MOST är att göra rätt saker så enkelt som möjligt. Förutom att det ger processdata direkt till operatörerna, innehåller det också olika instruktioner – hur man ska återställa maskiner och utrustning, förebyggande underhållsrutiner och mycket mer. Operatören kommer att ha detta nära till hands i stället för i en manual någonstans.

Även om någon annan medarbetare har informationen i huvudet, går det snabbt att få tillgång till den: en funktion hos MOST är ett kommunikationsverktyg som gör att operatörer och chefer kan skicka textmeddelanden till varandra för att lösa problem. Den här funktionen har visat sig vara extremt effektiv vid fabrikstesterna i Göteborg.

Ur ren affärssynpunkt kommer denna förmåga att kunna ansluta med hjälp av smarta telefoner och surfplattor att vara enormt tidsbesparande: vi har redan skickat ut mer än 3 500 surfplattor till anställda och kunder: som en direkt följd har varje användare sparat cirka 12% av sin tid varje vecka.

En av de enorma fördelarna med smarta enheter är att de kan förenkla data genom att åskådliggöra dem på ett tydligt sätt. Förutom att ge direkt förståelse av stora datamängder, kan de användas för att ge enkla instruktioner som leder operatörerna genom en viss process. Detta har redan införts i flera av SKFs appar (t.ex. AliSensor ShaftLaser för axeluppriktning).

MOST kan också fastställa om det finns människor i fabriken. Avdelningen för värmebehandling i vår Göteborgsfabrik är 8 500 m2, som täcks av några underhållspersoner. Förutom att peka ut närmaste operatör till en viss maskin för att hjälpa produktiviteten, kan den smarta enheten också fungera som ett säkerhetslarm. Om en avisering som frågar ˮVar är du?ˮ inte besvaras, kan operatörerna snabbt spåras upp – om de t.ex. har svimmat.

En enkel seglats? 

Det finns uppenbara fördelar med att använda smarta enheter vid tekniskt arbete, men ett varningens ord kan vara på sin plats. Som med all ny teknik finns det hinder som måste övervinnas innan den accepteras fullt ut. Det finns problem att lösa och tankesätt som behöver förändras.

Stora datamängder skickas mellan de här enheterna som bygger på WiFi eller 3G. Men den här extra anslutbarheten ger stora bekymmer vad gäller säkerheten. Om man lägger till fler molntjänster utanför brandväggen inför man en möjlig svag punkt, och företagen vill försäkra sig om att deras interna data inte komprometteras.

De här tjänsterna kommer att kunna nås på flera olika sätt, t.ex. http, https eller genom nya standarder. Lösenordsskydd kommer att vara mycket viktigt, men för att de här tjänsterna ska vara användbara måste det finnas en balans mellan hög säkerhet och enkel åtkomst. Om du bygger en fästning kommer ingen att använda den. Skydda den med ett enda lösenord och data kan vara utsatta för risk. I slutänden blir det en känslig balansakt mellan de två ytterligheterna.

Det spelar ingen roll vilken typ av teknik som införs i ett företag eller till kunderna. Tekniken i sig kan inte åstadkomma en förändring i arbetssättet eller förbättringar för ett visst scenario. Den nya tekniken måste alltid stå i samklang med människor och processer för att bli framgångsrik. För att vara riktigt effektiv, tillföra värde och ge upphov till förändringar i arbetssätt eller en specifik process, krävs det en vision för vilken roll de smarta enheterna ska ha. Att integrera och åskådliggöra informationen på dessa enheter blir i och med detta den egentliga innovationen. Detta är något som kräver mycket tankearbete, uthållighet och drivkraft.

Du måste också tänka på de personer som underlättar processen och därför är potentiella användare av den smarta enheten. Hur påverkas de av den smarta tekniken? Hur förändrar den deras rutiner och aktiviteter i allmänhet? Hur stor erfarenhet har de av smarta enheter? Man måste tänka igenom sådana frågor för att det ska gå lättare att till sig den nya tekniken, och att förvänta sig möjligt motstånd så att man kan ta hand om det i förebyggande syfte. I vissa fall kommer dessa frågor att behöva tas upp mycket högre upp i organisationen. Detta beror på att kulturen, värderingarna och den allmänna inställningen till teknik på företagsnivå också kommer att ha en stor inverkan på hur tekniken används och i slutänden hur stora fördelar den ger.

För mycket information?

Nyckeln till system som MOST är att göra data begripliga. Att producera information är en sak; att ta hand om den är en annan. För att få full nytta av denna enorma nya mängd data, måste de filtreras och presenteras på ett tydligt sätt. Vi kommer att ha maskinvara, smarta enheter, appar som samlar in och sammanställer information samt instrumentpaneler, allt av högsta klass. Mycket av fokus kommer dock att ligga på att underhålla och säkerställa kvaliteten för data, och arbeta fram sätt för att göra dem begripliga.

Vi behöver förenkla datavisualiseringen så att den komplexa informationen går att förstå direkt – och ageras på – av tekniker och underhållspersonal. Det måste vara ett enkelt gränssnitt med kraftfull dataanalys.

Att hantera denna överbelastning av data kommer att vara avgörande. Inom de närmaste tre åren kommer vi att behöva titta på hantering av trådlösa åtkomstpunkter, som det kallas i IT-branschen, genom att skapa ett gränssnitt för att integrera alla olika dataströmmar.

Målet är enkelt: att presentera nödvändig information på ett tydligt sätt, och i realtid, så att mottagarna av dessa data snabbt kan agera på dem.

På SKF har vi redan kommit en bit på väg på vår resa mot mobilitet. Med en teknik som utvecklas så snabbt tvivlar vi inte på att saker kommer att ha rört på sig ytterligare i en inte alltför avlägsen framtid.

Smarta enheter kommer mer och mer att bli det fönster genom vilket man utbyter information. Idag görs det med hjälp av standardprodukter som iPhone och iPad, förstärkta med robusta höljen för att uppfylla IP68. I framtiden kommer dessa att vara skräddarsydda enheter – tunnare, robustare och med nya inbyggda funktioner.

Smarta enheter har redan visat vad de går för på den krävande konsumentmarknaden. Om tillverkningsindustrin skulle ta till sig tekniken med samma entusiasm, kan man bara ana var vi alla skulle befinna oss vad gäller produktiviteten.

SKF logo