Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Driva framtiden – rapport: Intelligent slipning

2015 februari 04, 08:45 CEST

I och med att tekniken utvecklas så snabbt inom tillverkningsindustrin kan till och med etablerade processer som slipning genomgå en revolution, säger Ulf Sjöblom, chef för forskning och utveckling på SKF.

Precisionsslipning av ringar och rullar till lager är en vedertagen process som har använts, testats och analyserats under många år. Ända tills nyligen har den gemensamma synen bland många slipföretag varit att tekniken är i stort sett fulländad, och att det finns litet utrymme för ny eller meningsfull teknikutveckling.

På SKF slipas miljontals lagerdelar varje år i våra fabriker runtom i världen, och detta har medfört att våra ingenjörer har anlagt ett annat synsätt. De har kombinerat sin tekniska kunskap med kraften i den senaste tekniken för intelligenta maskiner. Resultatet är ett stort steg framåt som innebär högre precision, kortare cykeltider och till och med högre produktkvalitet i slipprocessen.

I en normal lagerslipmaskin försämras kvaliteten för de tillverkade ringarna och rullarna under slipskivans livstid eftersom den hela tiden slits. I takt med att slipskivans slitage fortgår, ökar spridningen i kvalitet för de slipade komponentytorna. I ringar och rullar till lager märks detta normalt som förändrad ytjämnhet och spridning i diameter och konicitet. Dessutom ger också ojämn kvalitet hos de ingående delarna upphov till större variation.

Detta har ofrånkomligen lett till kompromisser i tillverkningsprocesserna för att säkerställa att kvaliteten bibehålls på högsta möjliga nivå. I takt med att varje slipskiva slits, måste slipmaskinens varvtal i praktiken sänkas för att man ska kunna bibehålla rätt kvalitetsnivå. Produktionskapaciteten bestäms därför ofta av det lägsta varvtalet för att garantera att kvalitetskraven uppfylls.

SKFs ingenjörsteam var medvetna om att man med rätt styrteknik kunde göra avsevärda framsteg. Utgångspunkten var att utnyttja de många år av kunskap och erfarenhet som fanns hos företagets slipexperter, och att para ihop det med en detaljerad förståelse av slipprocessen. Detta omfattade den fysikaliska interaktionen mellan slipskivorna och de olika lagerkomponenterna samt varje slipmaskins mekaniska och elektriska funktion.

SKFs ingenjörer började sedan att utveckla en lösning som utnyttjade de senaste framstegen inom styrning av intelligenta maskiner, sensorer, programvara och processövervakningsteknik.

Resultatet är det intelligenta slipsystemet (IGS), som innefattar en rad processensorer och mätenheter som tillhandahåller information, bl.a. akustisk emission, slipeffekt och slipkraft till en avancerad maskinstyrenhet.

Det gör att systemet kontinuerligt kan utvärdera processförhållandena för varje slipskiva, och göra automatiska och ögonblickliga justeringar av maskinens inställningar. Det innebär i praktiken att varje komponent har en unik uppsättning slipparametrar. Den slutliga kvaliteten är dock identisk med alla andra tillverkade delar på alla maskiner. Det intelligenta slipsystemet producerar enhetliga och felfria delar, men ändå med kortare cykeltider än vad som gick att uppnå tidigare.

Ett sådant här system hade varit omöjligt för några år sedan, eftersom styrenheterna inte var tillräckligt kraftfulla för att kunna övervaka och styra slipprocessen i realtid. Nu kan det intelligenta slipsystemet tolka data, fatta intelligenta beslut och anpassa maskinens driftsförhållanden på några millisekunder. Resultatet är snabbare bearbetning samt ännu bättre noggrannhet och slutprodukt utan att någon mänsklig inblandning behövs.

För att det intelligenta slipsystemet ska kunna utnyttjas fullt ut, måste det användas tillsammans med den senaste generationen slipmaskiner, som själva tillverkas med hjälp av liknande avancerad och intelligent tillverkningsteknik.

Den är den här enastående integrationen av precisionsutvecklade mekaniska och elektroniska maskinsystem, tillsammans med den nya generationen maskinintelligens, som gör att SKF kan förnya sliptekniken, effektivisera produktionslinjerna och ge kunden verkliga fördelar.

SKF logo