Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

Nytt lager från SKF med låg ljudnivå för rattstänger

 • Nyhetsartikel

  2015 mars 10, 14:00 CEST

  SKF har utökat sitt sortiment av rattstångslager med höga prestanda med ett lager med låg ljudnivå

  Göteborg, 10 mars 2015: SKF har utvecklat ett nytt kundanpassat lager för rattstänger som har avsevärt lägre ljudnivåer. Rattstångslagret med förspända vajrar är avsett för nivå 1-leverantörer i fordonsindustrin, och det kommer att hjälpa dem att uppnå kraven på låga ljudnivåer från originaltillverkarna.

  Sänkta ljudnivåer i fordonsdelsystemen är för närvarande en stark trend inom fordonstillverkning. Detta beror på att tystare motorer – särskilt i el- eller hybridbilar – inte längre döljer ljudet från delsystemen, t.ex. styrning, transmission och upphängning.

  För höga ljudnivåer uppfattas ofta som ett fel av kunder och slutanvändare, medan låga nivåer är ett tecken på kvalitet och komfort. Nivå 1-leverantörer och originaltillverkare har troligen mer tilltro till hållbarheten och totala prestanda hos ett lager som körs tystare.

  Andrea Griseri, chef för enheten för styrning och upphängning på SKF, kommenterar den nya produkten: ”Det här lagret med låga ljudnivåer gör SKFs sortiment av rattstångslager komplett. Det sänker ljudnivåerna med cirka 4 dBA jämfört med SKFs lager i standardutförande – och ännu mer jämfört med konkurrenternas produkter. Och detta uppnås med bibehållna höga prestanda.”

  Spalter i vajerns löpbana ger flexibilitet åt lagrets ytterring, vilket gör det möjligt att montera med fast passning i lagerhuset. Noggrann utformning av spalten bidrar till att lagrets ljudnivå sänks. Andra viktiga konstruktionsegenskaper som sänker ljudnivån är: bättre ytjämnhet för innerringen, ändring av kulornas kvalitet och optimering av fettmängden.

  Lagret ger bättre körkänsla ifråga om friktionsmoment och rattstångens styvhet, och det bidrar till att dämpa vibrationerna från vägen till föraren. Lagret klarar axiella och radiella belastningar på ett bra sätt, och är elektriskt ledande vilket bidrar till att krockkuddar och andra elektroniska komponenter fungerar friktionsfritt.

  De nya lagren förväntas finnas i bilar i det övre segmentet och i elfordon.


  Aktiebolaget SKF
  (publ.)


  För ytterligare information, kontakta:

  Press Relations: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com

  SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2014 uppgick till 70 975 miljoner kronor och antalet anställda var 48 593. www.skf.com

  ® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

 • Bild

Ladda ner presspaket

Presspaket (5.6 MB)

SKF logo