Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF Insight kan sänka underhållskostnader för järnvägsfordon

2015 april 14, 13:13 CEST

Göteborg, 14 april 2015: SKF har i samarbete med SJ nyligen börjat köra SKF Insight på ett järnvägsfordon. Det här pilotprojektet kommer att visa de tekniska och kommersiella fördelarna med den intelligenta lagertekniken SKF Insight när de eftermonteras i hjulparens axelboxar i järnvägsfordon för persontrafik. 

Fördelarna är att det går att förbättra järnvägsfordonens tillgänglighet, samtidigt som underhållskostnaderna planeras att kunna sänkas successivt och underhållsintervallen för hjulparens lager förlängs på ett säkert sätt. 

SKF Insight är en ny generation sensorer med en intelligent och självförsörjande sensor och trådlös enhet som har integrerats på axelboxen.  I det nya järnvägssystemet kombineras detta med en trådlös infrastruktur med noder och gateway, som gör att informationen från varje hjulpar kan samlas in och skickas i realtid till en fjärrserver för analys.  Systemet går enkelt att eftermontera på befintliga hjulpar utan att de behöver modifieras.

Detta gör att järnvägsingenjörerna kan gå över från reaktivt eller schemalagt underhåll, där lagren byts med regelbundna mellanrum oavsett skick, till förutsägbart underhåll där lagren bara byts om de har slitits till en bestämd nivå.  Andra fördelar är att man kan minimera tillbuden under drift och kostnaderna förenade med felaktig detektering av överhettade axelboxar.

 ”Även om trådlösa övervakningssystem har provats tidigare saknar de den intelligenta, självförsörjande tekniken hos SKF Insight. Lika viktigt är att ingen annan leverantör har den djupa kunskap och erfarenhet som SKF kan visa upp, eftersom vi har tillverkat och monterat lager till hjulpar och verktyg för tillståndsövervakning till järnvägsbranschen under många år”, säger Maurizio Giovannelli, projektansvarig på SKF.

”Det här pilotprojektet är ett led i SJs arbete för att hitta nya tekniska lösningar, säger Pär Söderström, teknisk specialist på SJs fordonsdivision. Vi vill gå mot ett mer tillståndsbaserat underhåll av våra fordon i framtiden, med fortsatt förbättrad driftsäkerhet och kontroll på kostnaderna. Här ser vi stor potential i den trådlösa teknik som SKF erbjuder och som vi tillsammans kommer att utvärdera efter piloten”.

Ladda ner presspaket

Release (19.7 KB)

SKF logo