Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF utser Christian Johansson till ny CFO

2015 april 14, 14:00 CEST

Göteborg, 14 april 2015: Christian Johansson har utsetts till Senior Vice President och CFO för AB SKF.

Christian Johansson kommer närmast från Gunnebo AB, där han är CFO, och börjar sin nya roll senast oktober 2015. Christian är född 1963 och är civilekonom med en examen från Stockholms universitet. Han har tidigare haft seniora befattningar inom Alfa Laval, ABB och Volvo.

Alrik Danielson, SKFs vd och koncernchef kommenterar: ”Christian har en solid bakgrund inom redovisning, internationell erfarenhet och bred industriell kunskap. Han blir ett starkt tillskott till vår koncernledning.”

Aktiebolaget SKF
       (publ)

För ytterligare information:
Media Hotline:
+46 31 337 2400
Press Relations:
Theo Kjellberg, +46 31-337 6576; +46 725-776 576; theo.kjellberg@skf.com   
Investor Relations:
Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com

   


SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2014 uppgick till 70 975 miljoner kronor och antalet anställda var 48 593. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

Pressmeddelande (PDF) (1.4 MB)

SKF logo