Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKFs portfölj ePowertrain sänker kostnaderna för hybrid-och elfordon

2015 april 14, 12:54 CEST

Göteborg, 14 april 2015: Den senaste ePowertrain-tekniken från kunskapsföretaget SKF har utvecklats för att hjälpa tillverkarna av hybrid- och elfordon att sänka monterings- och tillverkningskostnaderna. Den nya tekniken har också en viktig roll i att förbättra fordonens effektivitet, minska energianvändningen och koldioxidutsläppen samt förlänga räckvidden.

Portföljen ePowertrain bygger på ett antal nyskapande produkter som kompletterar varandra och som alla visas vid Hannovermässan 2015.

Portföljen omfattar en unik SKF lagerenhet för rotorpositionering, som är utformad för att förbättra styrningen av permanentmagnetmotorer. Enheten innehåller ett lager med låg friktion och en intelligent givare i en enda kompakt och lätt enhet. Den går snabbt och enkelt att installera på produktionslinjen, ger förbättrad effekttäthet för motorn och förbättrad styrning av motorns vridmoment samt sänker total ljudnivå och vibration.

Här finns också SKFs motorpulsgivare med sensorlager. Den ger exakta pulser för noggrann mätning i realtid av motorns varvtal, rotationsriktning och inkrementella läge och ger samtidigt låg friktion, sänkt ljudnivå och lager för höga varvtal.

Andra produkter i portföljen ePowertrain är kundanpassade rattstångslager som ger avsevärt lägre ljudnivå med oförändrade prestanda samt extremt robusta kullager med låg friktion för höga varvtal som förbättrar elmotorns effektivitet och effekttäthet ytterligare.

Alberto Carlevaris, som arbetar med drivlineteknik, säger: ”Vi har utvecklat vår produktportfölj ePowertrain för att hjälpa hybrid- och elfordonstillverkarna att förbättra effektiviteten i fordonsdelsystemen. Detta sänker i sin tur koldioxidutsläppen och bidrar samtidigt till körupplevelsen genom längre räckvidd och sänkta ljudnivåer och vibrationer.”

SKFs senaste ePowertrain-produkter är en del av en speciellt utformad utställning vid Hannovermässan, och den går att se i monter B12 i hall 22. Mer information finns på www.skfpowerthefuture.com

Aktiebolaget SKF

(publ)

Ladda ner presspaket

Release (19.6 KB)

SKF logo