Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF lanserar en enhet för däcktrycksövervakning för användning i tunga lastfordon

2015 april 15, 14:59 CEST

Göteborg, 15 april 2015: SKFs system för däcktrycksövervakning visas för första gången vid Hannovermässan 2015. Det har lanserats för att hjälpa transportföretag och åkerier att sänka kostnaderna för reparationer och byten av däck samt minska bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp och på samma gång förbättra trafiksäkerheten.

Systemet är utformat för användning av originaltillverkare till lastbils- och släptillverkarna. Den här senaste innovationen är en del av portföljen SKF BeyondZero, som omfattar lösningar med avsevärda fördelar ur miljösynpunkt.

Systemet består av robusta moduler som monteras externt på alla hjul. Modulerna övervakar däcktrycket och temperaturen, och de är utformade för att eliminera problemet med luftläckage som ofta förekommer med andra metoder där man använder yttre luftrör för övervakning. Uppgifterna samlas in och skickas trådlöst med en stark 2,4 GHz-signal till en central styrenhet. Styrenheten använder avancerade algoritmer för att beräkna däcktrycket noggrant. Resultatet visas för föraren i realtid på en instrumentpanel.

Hela systemet är effektivt, tillförlitligt och enkelt att installera och använda.

Stephanie Petremont, projektledare på SKF Automotive, säger: ”Forskning har visat att 32 procent av lastbilarnas totala stilleståndstid har att göra med däckproblem. Däck med felaktigt däcktryck ökar särskilt bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen, förkortar däckets livslängd och orsakar i extrema fall explosioner som kan vara farliga. Exempelvis kan ett 15 procent för högt eller lågt tryck förkorta däckets livslängd med så mycket som 10 procent. Ett 10 procent för lågt tryck på ett fordons alla däck leder till ökad bränsleförbrukning. I reella termer bidrar SKFs system för däcktrycksövervakning till att en lastbil med treaxlig påhängsvagn som kör 16 000 mil på ett år kan sänka koldioxidutsläppen med 7,58 g/km och spara 500 liter diesel årligen.”

Mer information finns i en speciellt uppbyggd utställning vid Hannovermässan, i monter B12 i hall 22, och också på www.skfpowerthefuture.com

Ladda ner presspaket

Release (19.5 KB)

SKF logo