Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF lanserar nya oljefria, helt kylmedelssmorda lager för centrifugalkompressorer i kylaggregat

2015 april 15, 15:20 CEST

Göteborg, 15 april 2015: SKF lanserar nya helt kylmedelssmorda lager. Det är en unik oljefri lösning för direktdrivna centrifugalkompressorer i kylaggregat som använder kylmedel med låg viskositet som smörjmedel för lagret. Genom att behovet av oljesmörjning elimineras, minskar lagren kylaggregatens energianvändning samtidigt som systemets konstruktion och underhållsbehov förenklas.

Helt kylmedelssmorda lager från SKF kombinerar keramiska rullkroppar (kiselnitrid), ringar av speciellt värmebehandlat rostfritt stål med hög kvävehalt och glasfiberarmerade PEEK-hållare. Resultatet är ett lager som kan köras tillförlitligt med hjälp av ett kylmedel med låg viskositet som smörjmedel. Det är en innovation som möjliggör energibesparingar på minst 10 procent jämfört med konventionella drivningar för centrifugalkompressorer.

Traditionellt har centrifugalkompressorer med kylmedel med låg viskositet varit kugghjulsdrivna och använt hydrodynamiska lager, smorda med en blandning av olja och kylmedel.

”Det är en metod som kräver både ett smörjsystem och en oljeseparator för att ge en oljerik blandning till kugghjulen och lagren, och en kylmedelsrik blandning till förångaren och kondensorn”, förklarar Richard Law, globalt segmentsansvarig för Fluid Machinery på SKF. ”Helt kylmedelssmorda lager från SKF ger en förenklad systemkonstruktion och oljefri drift genom att det går att använda kylmedel med låg viskositet som smörjmedel i direktdrivna centrifugalkompressorer, vilket ger en mycket mer energieffektiv lösning som kräver lite underhåll.”

Helt kylmedelssmorda lager från SKF har testats och befunnits vara tillförlitliga genom mer än tio års användning i fält. De finns redan i drift i branschledande kylaggregat, och de bidrar till lägre energianvändning och kostnader, minskar underhållet och eliminerar oljerelaterade miljöproblem.

Ladda ner presspaket

Release (19.1 KB)

SKF logo