Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Mobilapp och vibrationsgivare gör det möjligt för icke-experter att samla in expertdata

2015 april 16, 09:59 CEST

Göteborg, 16 april 2015: SKF lanserar en lösning för att hjälpa personal som inte är experter att samla in viktiga uppgifter. SKF Enlight är en plattform som kombinerar en mobilapp, en speciell givare och, där så är tillämpligt, egensäker maskinvara för att möjliggöra snabb, enkel datainsamling från maskiner.

Det finns tre viktiga delar i SKF Enlight. Den första är Data Collect, en app som förvandlar en mobil enhet i standardutförande, t.ex. en mobiltelefon eller surfplatta, till en datainsamlingsenhet. Data kan skickas direkt till SKFs moln för expertanalys av SKFs globala nätverk av fjärrdiagnostikcenter. Den andra viktiga delen är SKF Wireless Machine Condition Detector (WMCD), en speciell givare som mäter vibrations- och temperaturdata – och som skickar dessa vidare till Data Collect via bluetooth. Den tredje och sista delen är specialbyggda surfplattor och mobiltelefoner som uppfyller Atex zon 1 i de fall användarna behöver samla in data i riskfyllda områden.

”Appen är extremt lätt att använda och den ger personer som inte är experter på vibration möjlighet att samla in expertdata,” säger Christoffer Malm, chef för Connectivity Room på SKF. ”Användaren är bara en knapptryckning ifrån experterna vid diagnostikcentren, som använder sin stora kunskap för att ge en detaljerad analys av en maskins tillstånd – och ge rekommendationer för att korrigera fel.”

WMCD-givaren, som monteras magnetiskt på en maskin, mäter vibration och temperatur. Uppgifterna skickas sedan till appen – via bluetooth – för visualisering. Vibrationsnivåerna jämförs mot ISO-standarderna. Användaren ser utvärderingen som ett enkelt ”trafikljus” (rött, gult eller grönt).

Dessutom gör WMCD en samtidig mätning av lagrets tillstånd – med hjälp av patenterade SKF-algoritmer för att bedöma tillståndet vad gäller skador och slitage. Resultaten visas åter som ett trafikljus. I händelse av en varning eller avisering för någon av de uppmätta parametrarna, kan användaren begära en diagnostik direkt från mätskärmen. Insamlade data skickas trådlöst till ett av SKFs fjärrdiagnostikcenter, där en vibrationsexpert kan analysera data och skicka en rapport om orsaken till de höga vibrationerna direkt till användarens e-postkonto.

Särskilda vibrationsanalysatorer kräver hög kompetens och är dyra för engångsmätningar. SKF Enlight ger billig och lättanvänd instrumentering, med ögonblicklig anslutning till SKFs expertis genom sitt nätverk av fjärrdiagnostikcenter. Detta hjälper användarna att utföra vibrationsövervakning på ett sätt som inte klaras av nuvarande system, t.ex. ruttbaserade eller speciella avancerade analysatorer. Fabriker och reparationsverkstäder är troligen de första att dra nytta av detta.

Systemet SKF Enlight är en i raden av innovationer som SKF visar vid årets Hannovermässa (13–17 april). Mer information finns i hall 22, monter B12, och på www.skfpowerthefuture.com.

Ladda ner presspaket

Release (21.7 KB)

SKF logo