Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF är först med molnbaserad lösning för datainsamling

2015 april 16, 10:11 CEST

Göteborg, 16 april 2015: Hur kan en komplex verksamhet hålla reda på tusentals sidor dokument, däribland mätningar, ritningar, tabeller och foton? För att lösa denna svåra uppgift har SKF utvecklat en molnbalanserad lösning, SKF Data Collect, där en iPad används för att registrera och hantera data.

Övergången från stora pappersvolymer till en helt elektronisk, molnbaserad datalösning är ingen lätt uppgift när hundratusentals kvalitetsmätningar registreras årligen. För att lösa problemet är SKF först med att utveckla ett iPad-system, SKF Data Collect, för att hjälpa kunder att registrera och hantera sina data. SKF är känd inom lagerindustrin, men att utveckla den här typen av tekniska lösningar är ett nytt område för företaget.

En växande trend

– Trots att SKFs varumärke bygger på lagerteknik och andra mekaniska industrilösningar har företaget konstaterat att industriella verksamheter blir alltmer beroende av datorer. Detta är anledningen till att SKF utökar sitt produkt- och tjänsteutbud med molnbaserade verktyg som underlättar för industriella kunder, säger Jerry Schick, Key Account Manager på SKF Strategic Industries.
 – Modellen är "mjukvara som tjänst" så att kunder inte behöver ominstallera programvara eller tänka på att hålla sina system uppdaterade. Vi sköter uppdateringarna – det ingår i tjänsten.

En av SKFs kunder som använder SKF Data Collect är amerikanska EthosEnergy, som nyligen samarbetade med SKF för att skapa framtiden för hur man registrerar, lagrar och kommer åt enorma mängder inspektionsdata. Företaget är specialiserat inom renovering av gasturbiner för olje-, gas- och kraftverksindustrin.

– Jag såg produkten på SKF Asset Management Conference i Dallas 2013, berättar Mike Fisher, VD för EthosEnergy Light Turbines LLC, Houston i Texas, USA.
– Vi hanterar årligen 240 000 exakta dimensionsmätningar som traditionellt skapas och registreras på papper. Tänk vilken enorm mängd dokument, och eftersom allt är på papper är informationen inaktuell i samma stund som den registreras. Vi behöver digitala och levande dokument så att vi kan analysera informationen i realtid.

En helt anpassningsbar och konfigurerbar produkt

Fisher berättar att han har sett liknande produkter men ingen med den flexibilitet som SKF kunde erbjuda: En helt anpassningsbar, konfigurerbar produkt som kan visa data, ritningar och tabeller samt lagra information och bilder.

EthosEnergy tar in gasturbiner och driven utrustning med en effekt under 12 MW och renoverar dem så att de uppfyller mycket höga kvalitetsstandarder – ISO 9001, 9004, 14001 och 18001. Uppgiften kan vara överväldigande med fler än 4 000 komponenter per turbin. Tekniker arbetar metodiskt i den helt rena anläggningen och utför effektivt nödvändiga åtgärder. Först kontrollerar de vilket skick varje komponent är i, därefter registrerar de exakta dimensioner och utvärderar sedan strikta reparationsprocedurer för att återlämna komponenten i nyskick. Slutligen utför de efterreparationer, omregistrerar alla data och monterar ihop den komplexa maskinen för att utföra tester med full belastning. Hela processen tar upp till 16 veckor. Under arbetets gång katalogiseras skicket på komponenterna med tekniska beskrivningar och foton. Alla dessa mätningar sparas i flera år och kan behöva användas av olika anledningar. För att kontrollera status för en specifik motor eller komponent skulle man behöva gå till respektive station, titta på arbetsordern och prata med teknikern.

Fisher hade redan gett Nelson Muchacho, chef för kvalitetskontroll, i uppdrag att utveckla ett informationsdatabasverktyg som skulle användas på EthosEnergys anläggning när Fisher hörde talas om SKF Data Collect.

En stor fördel för verksamheten

– För mig har det varit till stor nytta, säger Muchacho. För att sätta det i perspektiv så har vi idag 74 aktiva arbetsorder. Varje order kräver cirka 500 sidors dokument, så antalet växer snabbt. Vi har övergått till iPad-appen för att digitalisera och automatiskt komma åt flera projekt när som helst – det är 35 000 färre sidor som förvaras i lådor. Detta innebär förbättrad produktivitet och effektivitet för verksamheten.

– EthosEnergy måste registrera dessa data så att de kan användas för analys vid senare tillfälle, säger Schick.
– Denna databaserade process fyller en dubbel funktion: Det är ett integrerat system så arbetsteam på olika avdelningar kan arbeta med informationen samtidigt, och i SKF Data Collect visualiseras varje steg i demonterings- och rekonditioneringsprocessen. Hela teamet kan få information om i vilket skede arbetsordern befinner sig under hela processen. Foton bifogas elektroniskt till inspektionsdata och iPad stöder att varje tekniker undertecknar när dennes arbete är avslutat. SKF Data Collect omsynkroniserar och delar informationen på ett säkert sätt var femte till tionde minut via SKF-molnet.

Robust skal

iPad-enheterna har robusta skal för verkstadsgolvet.
 – De levereras med ett vattentätt, industriellt skal, säger Schick. Man kan tappa dem i golvet eller sänka ner dem i vatten, de är mycket robusta.

De robusta iPad-skalen bidrar till att SKF Data Collect-programmet kan användas hela tiden i verkstaden. Det finns nämligen inte några planer på att återgå till papper. Fisher var en tidig användare av den här tekniken. Hans feedback på några av funktionerna i SKF Data Collect från ett kundperspektiv har varit ovärderlig i arbetet med att finjustera applikationen för kommersiellt bruk.

Användarvänlig och supersmart

Fisher är mycket nöjd.
– Det är en supersmart produkt, säger han. Jag kan gå ut på verkstadsgolvet, ta en iPad, zooma in på en komponent och kontrollera uppgifterna för den komponenten från var som helst i lokalen. Systemet är mycket användarvänligt – alla som har en iPad eller iPhone kan snabbt lära sig hur det fungerar. Folk tror felaktigt att vi endast använder skiftnycklar och hammare, medan vi i själva verket använder mycket avancerade system för komponentkonstruktion. Vi måste leverera en produkt av mycket hög kvalitet om vi vill vara med och konkurrera. Det är vad vårt kvalitetsarbete handlar om.

Fisher och Schick tror att systemet blir ett värdefullt tillskott för många industrier.
– Det kan användas för många olika tillämpningar som kräver avancerad datahantering, säger Fisher. Vi har en utlandsbaserad partner som vill utföra översyner. Jag kan hantera nästan hela kvalitetsstyrningsprocessen på distans om de börjar använda SKF Data Collect. Inom kraftindustrin, som vi arbetar med, skulle det vara ett perfekt verktyg för att hantera och spåra strömavbrott. Det kan ge enorma fördelar för dem som är ute på fältet. Jag ser många möjligheter.

FAKTARUTOR:

SKF Data Collect

SKF Data Collect-systemet kombinerar det intuitiva användargränssnittet hos en app och SKFs omfattande kunskaper inom datainsamling och maskininspektioner med säkerheten hos SKF-molnet.

Fördelar

    Förbättrad datakvalitet och konsekvens
    Snabb åtkomst till användbar information
    Säker lagring av information i SKF-molnet

Vanliga tillämpningar

    Maskininspektioner
    Bruksanvisningar
    Inspektioner och kvalitetssäkring
    Arbetsorder
    Checklistor och mycket mer

EthosEnergy

Industri: Olja, gas och industriell kraftvärme

Produkt: Översyner av gasturbiner, utbytesmotorer, reparationer, reservdels- och fältservicearbeten, speciallösningar för turbomaskiner

Grundat: 2014 efter det att ett joint venture ingicks mellan Wood Group och Siemens, vilket sammanförde Wood Groups gasturbintjänster med Siemens TurboCare för att skapa en enda oberoende leverantör av tjänster och lösningar för roterande utrustning till kraft-, olje- och gasindustrin samt till industriella marknader.

Huvudkontor: Houston i Texas, USA

Verksamhet: Global

Anställda: 4 500.

Ladda ner presspaket

Release (26.6 KB)

SKF logo