Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF investerar 190 miljoner kronor i produktionskanaler i Göteborg

2015 april 17, 08:39 CEST

Göteborg, 17 april 2015: SKF investerar 190 miljoner kronor i modernisering av sina produktionskanaler för sfäriska rullager i Göteborg. Investeringen är en del av koncernens fokus på att utveckla tillverkningsprocesser i världsklass.

Modernare tillverkningsprocesser, t.ex. intelligent slipning, som möjliggör kortare ställtider och bättre produktionseffektivitet, kombineras med SKFs egna lösningar för tillståndsövervakning och mobilitet. Tillgång till fjärr- och realtidsövervakning kommer att göra det möjligt för operatörer att på ett bättre sätt förutsäga och planera underhållsscheman samt utveckla långsiktiga statistiska utvärderingar av diagnostikdata.

Luc Graux, Manufacturing Director, Industrial Market, säger: ”Genom att kombinera nya tillverkningsprocesser med våra lösningar för tillståndsövervakning och mobilitet, tar vi våra produktionskanaler till en ny nivå. Det kommer också att bidra till att göra vår produktion flexiblare och effektivare när vi inför SKF Production System här i Göteborg.”

När det gäller koncernens fokus på hållbarhet säger han: ”Den här investeringen stöder vårt fokus på energieffektivitet. Sedan 2006 har vi minskat vår energianvändning med 300 GWh (16%), trots en signifikant ökning av produktionsvolymer.”

De investeringar som tillkännages idag väntas vara genomförda i slutet av 2016.

Aktiebolaget SKF
(publ.)

För ytterligare information, kontakta:
Media Hotline:
+46 31 337 2400
Press Relations:
Theo Kjellberg, +46 31-337 6576; +46 725-776 576; theo.kjellberg@skf.com
Investor Relations:
Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com

    


SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2014 uppgick till 70 975 miljoner kronor och antalet anställda var 48 593. www.skf.com  

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

Pressmeddelande (PDF) (113 KB)

SKF logo