Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF visar de senaste lösningarna för turbomaskiner

2015 april 17, 11:32 CEST

Göteborg, 17 april 2014: Kunskapsföretaget SKF lanserar sitt senaste styrsystem E300V2 för magnetlager för användning i många olika typer av turbomaskiner. Det nya systemet visas i en virtuell utställning och visar fördelarna med SKFs aktiva magnetlagerteknik för användning i stora turbomaskiner.

Nya E300V2 är ett digitalt styrsystem som ersätter en tidigare version. 650 enheter av denna äldre version har installerats på olika platser runtom i världen.

E300V2 är ett modulärt system som ger bättre tillförlitlighet och underhåll. Det innehåller en rad viktiga nya funktioner. Bland dessa finns fjärrövervakning och fjärrdiagnostik, redundanta nyckelkomponenter, avbrottsfri kraftförsörjning och ett datainsamlingssystem med hög upplösning. Det sistnämnda övervakar driftsförhållandena, t.ex. varvtal, vibration och temperatur i realtid. Detta ger teknikerna möjlighet att åskådliggöra rotationsbanor, med 3D waterfalls och diagram som visar spektralanalyser, ögonblicksbilder och andra viktiga parametrar. Systemet har inbyggda verktyg för fjärråtkomst, som har testats med framgång i undervattensprojekt. Detta gör att det går att analysera och justera driftsparametrarna.

Askar Gubaidullin, ansvarig för affärsutveckling för SKFs magnetlager, förklarar: ”SKF har i flera år arbetat nära tillsammans med världens ledande tillverkare och användare av turbomaskiner på land, till havs och under vattnet. Nya E300V2 är det yttersta beviset på denna kunskap och erfarenhet, och det gör det möjligt att minimera kostnaderna och samtidigt förbättra tillförlitligheten. Det optimerade styrsystemet förkortar driftsättningstiden för den roterande utrustningen. Det nya systemet ger dessutom anläggningsoperatörerna stor självständighet.”

De här fördelarna förstärks ytterligare genom användningen av SKF magnetlager. De kan utöka turbomaskinernas arbetsområde och tillåta rotation vid högre varvtal vilket ger mycket större flexibilitet i användningen. När de används i integrerade motorkompressorer elimineras behovet av smörjning. Därmed minskar storleken och underhållet, och det eliminerar också behovet av växellådor, tätningar och hjälpkylsystem, vilket sänker kapital- och driftskostnaderna.

SKF aktiva magnetlager har mer än 1 000 kundreferenser i stora turbomaskiner runtom i världen, i centrifugalkompressorer, turboexpandrar, gasturbiner och motorer.

Mer information finns i en speciell utställning vid Hannovermässan, i monter B12 i hall 22, och också på www.skfpowerthefuture.com

Ladda ner presspaket

Release (20.4 KB)

SKF logo