Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF tar strategiskt viktig order i marinsegmentet

2015 december 01, 08:00 CET

SKF fortsätter att expandera sin traditionella kundbas i Kina när man sluter avtal för komponenter till framdrivningsaxlar med en av landets största skeppsredare.

Göteborg, 1 december 2015: SKF kommer att förse China Oilfield Services Limited (COSL), en av Kinas största redare, med komponenter till framdrivningsaxlar och inbyggnadstekniska tjänster till deras nybyggda flotta med supplyfartyg för offshoreindustrin. Totalt kommer 16 framdrivningsaxlar på 8 fartyg att utrustas med SKFs komponenter.

Ole Kristian Joedahl, Sales and Marketing Director, Industrial Market, säger: ”Detta är ett mycket viktigt avtal för vår marinverksamhet i Kina, där vår strategi är att samarbeta närmare med rederier och expandera från vår traditionella kundbas av originaltillverkare och skeppsvarv.”

Tack vare den lyckade integrationen av Blohm + Voss Industries, som förvärvades 2013, kan koncernen erbjuda kunderna alla komponenter och tjänster som är nödvändiga för framdrivningsaxlar. Detta kompletteras med SKFs kunskap inom inbyggnadsteknik, som hjälper rederierna att välja komponenter som exakt passar deras behov. 

SKFs komponenter till framdrivningsaxlar för COSL är: kopplingar, bultar och tätningar för vattentäta skott levereras från koncernens fabriker i Sverige och Tyskland. SKFs ytbehandlade maskinfötter som gör det möjligt att montera kritiska roterande maskiner stadigt och korrekt i svåra driftsförhållanden – i det här fallet motorn – tillverkas i Nederländerna.  

Aktiebolaget SKF
      (publ.)

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2014 uppgick till 70 975 miljoner kronor och antalet anställda var 48 593. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

Release (4.2 MB)

SKF logo