Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF emitterar obligationslån på 500 miljoner euro; uppdaterar prognos för finansnetto

2015 december 02, 16:00 CET

Göteborg, 2 december 2015: SKFs nya obligationslån på 500 miljoner euro stängde idag. Obligationens löptid är på sju år och har en kupongränta på 1,625%, en för SKF historiskt låg nivå. Intäkterna av emissionen kommer att användas för omfinansiering av nuvarande skulder, genom återköp av delar av två obligationer som löper ut 2018 och 2019, med kupongräntor på 3,875% respektive 1,875%.

Christian Johansson, Chief Financial Officer, säger: ”Vi är väldigt nöjda med den här transaktionen, som har den lägsta kupongräntan någonsin för en publik sjuårig Euro-obligation emitterad av ett svenskt bolag. Den förlänger även vår genomsnitliga löptid.”

Återköpen har en negativ engångseffekt om cirka 260 miljoner kronor på koncernens finansnetto för det fjärde kvartalet. Finansnettot för fjärde kvartalet förväntas nu bli cirka -500 miljoner kronor, jämfört med tidigare prognos, -300 miljoner kronor.

Obligationen är noterad på den Officiella Listan på Luxembourg Stock Exchanges och kan handlas på Luxembourg Stock Exchanges reglerade marknad. 

Emissionen leddes av Citigroup, B of A Merrill Lynch, Deutsche Bank och SEB. Banca IMI agerade som ”co-manager”.

Aktiebolaget SKF
      (publ)

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2014 uppgick till 70 975 miljoner kronor och antalet anställda var 48 593. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

Release (42.6 KB)

SKF logo