Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Förhandlingslösningen klar om uppsägningar av verkstadsanställda på SKF i Göteborg

2015 december 09, 09:44 CET

Göteborg, 9 december: Den 27 oktober varslade SKF i Sverige om uppsägning av 160 verkstadsanställda medarbetare som en konsekvens av minskade produktionsvolymer. Företagsledningen och Verkstadsklubben har sedan dess suttit i förhandlingar för att nå en överenskommelse om hur situationen bäst ska hanteras.

Resultatet av förhandlingarna är att 150 medarbetare avslutar sin anställning på SKF. Av dessa är 135 uppsägningar, därutöver lämnar några personer med frivilliga lösningar och ytterligare några med avtalspension.

De medarbetare som lämnar SKF har fått information om att deras uppsägningstid är arbetsbefriad från och med den 9 december, men ett mindre antal medarbetare kommer vara kvar ytterligare en tid för att säkra en bra omställning.

För ytterligare information, kontakta:

Gösta Andersson, Kommunikation SKF Sverige AB,
tel: 031-337 30 60, mobile: 0705-98 68 99, e-post: gosta.andersson@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2014 uppgick till 70 975 miljoner kronor och antalet anställda var 48 593. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

SKF logo