Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF levererar system för tillståndskontroll till Stora Ensos massabruk i Skutskär

2015 januari 08, 09:30 CET

Göteborg, 2015-01-08: SKF har fått en order på att leverera system för tillståndskontroll till Stora Ensos massabruk i Skutskär. Leveransen omfattar installation på ett större antal maskiner med särskilt låga varvtal såsom tvättpressar, kikar, DD-tvättar och utmatare i tre massalinjer.

Installationen, som blir SKFs största för denna typ av maskiner med låga varvtal (under tio varv/minut) inom pappersindustrin i Sverige, gör det möjligt för det förbyggande underhållet på Skutskärs bruk att upptäcka lagerskador i tid för att åstadkomma ett mer planerbart och kostnadseffektivt underhåll.

- Vi är stolta över att få installera våra system i Stora Ensos anläggning i Skutskär. Valet av SKF innebär en trygghet för kunden då vi är en ledande aktör inom vibrationsövervakning, med bred erfarenhet och en väl utvecklad forskning på området, säger Marcus Jennerholm försäljningschef på SKF i Sverige.

Installationen i Skutskär är ett led i en ökad satsning hos Stora Enso att långsiktigt höja tillgängligheten i maskinparken. SKF har lång erfarenhet av övervakningssystem i liknande applikationer och inom industrier såsom papper och massa, gruv, vind och marin.

Övervakningssystemet omfattar sensorer, övervakningsenheten SKF IMx-S, analysprogramvaran Aptitude Observer samt utbildning av tekniker och programuppdateringar.

SKF tillhandahåller även support via SKFs mät- och servicetekniker som är lokaliserade i Göteborg, Luleå, Piteå, Borlänge, Malmfältet och Oskarshamn.

- IMx-S är ett standardsystem för vibrationsövervakning från SKF. Systemet är mycket kompetent i sitt standardutförande och använder SKFs väl beprövade metoder för att detektera skador på rullningslager. Dessutom får kunden tillgång till vår samlade kompetens för att identifiera och eliminera grundorsakerna till eventuella lagerskador, säger Marcus Jennerholm.
 
- Samarbetet mellan SKF och Skutskär har varit långsiktigt. Det förebyggande underhållet på Skutskärs bruk har länge arbetat med SKFs system IMX och Aptitude Observer och den långa erfarenheten gör att vi ser att det är ett pålitligt system som är värt att arbeta vidare med, säger Stina Persson, Mekchef på Skutskärs bruk.

Aktiebolaget SKF
(publ)

SKF logo