Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKFs helårsrapport publiceras den 28 januari 2015

2015 januari 20, 08:00 CET

Göteborg, 20 januari 2015: SKF-koncernens helårsrapport publiceras den 28 januari 2015 och investerare, analytiker och journalister är välkomna att delta i en telefonkonferens. Telefonkonferensen (på engelska) börjar kl. 14.00.
 
SKF kommer att representeras av:
Alrik Danielson, President and CEO
Henrik Lange, Executive Vice President and CFO
Marita Björk, Head of Investor Relations
Theo Kjellberg, Press and Media Relations Director

Vänligen ring in senast 10 minuter innan telefonkonferensen börjar på telefonnummer 08-5065 3938. Uppge att du vill delta i SKFs telefonkonferens.

Observera att koncernens helårsrapport kommer att publiceras runt kl. 13.00. All information om resultatet kommer att finnas tillgänglig på adressen:
http://investors.skf.com/quarterlyreporting

Media: För att i förväg boka intervju med Alrik Danielson och Henrik Lange efter telefonkonferensen, kontakta Theo Kjellberg , e-post: theo.kjellberg@skf.com, tel. 031-337 65 76 eller Jenny Roos, e-post: jenny.roos@skf.com, tel. 031-337 22 62.

Aktiebolaget SKF
       (publ)

Ladda ner presspaket

Fullständig release i pdf-format (108 KB)

SKF logo