Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF undertecknar signifikant avtal med Volvo Cars

2015 januari 29, 08:30 CET

Göteborg, 29 januari 2015: SKF har undertecknat ett signifikant avtal med Volvo Cars för leverans av hjullagerenheter till deras framtida bilmodeller.

Stephane Le-Mounier, President, Automotive Market, säger: ”Arbetet med Volvo Cars, där vi tillsammans tagit fram lösningar som uppfyller deras höga krav, är ett resultat av ett framgångsrikt lagarbete. Vi fokuserar på att leverera lösningar som möter biltillverkares krav på hög prestanda och förbättrad energieffektivitet. I kombination med vår globala närvaro vad gäller tillverkning och teknisk support var detta en avgörande faktor i säkrandet av avtalet.”

SKFs hjullagerenheter med lågfriktionsfett har utvecklats speciellt för att uppfylla Volvo Cars höga krav på prestanda, lägre vikt och styvhet. De bidrar även till en behagligare körupplevelse och lägre bränsleförbrukning.

Aktiebolaget SKF
       (publ.)För ytterligare information, kontakta:
Media Hotline: +46 31 337 2400
Press Relations: Theo Kjellberg, +46 31-337 6576; +46 725-776 576; theo.kjellberg@skf.com
Investor Relations: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2014 uppgick till 70 975 miljoner kronor och antalet anställda var 48 593. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

Fullständig release i pdf-format (2.1 MB)

SKF logo