Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF sluter strategiskt serviceavtal med Floatel International AB

2015 juni 01, 10:14 CEST

Göteborg, 1 juni 2015: SKF har slutit ett globalt serviceavtal med Floatel International AB att leverera tjänster inom tillståndsbaserat underhåll till företagets moderna flytande logi- och serviceplattformar för underhållspersonal inom Offshore industrin.

Floatel International vill öka serviceintervallen av styrpropellrarna (thruster) som används för att hålla plattformen i position, kallad dynamisk positionering. Genom att förlänga underhållsintervallet från fem till sju år ökar företagets flexibilitet att planera in varvsbesök och samtidigt mer flexibelt serva marknaden.

Genom att använda ett tillståndsbaserat underhåll, med utrustning och metoder som godkänns av klassningssällskapen DNV och ABS, görs förlängningen av serviceintervallet möjligt. Fördelarna att använda ett tillståndsbaserat system är främst möjligheten att kunna möta kundens behov på tillgänglighet samt att samordna underhåll av utrustning ombord till ett varvsbesök. Genom att använda tillståndsbaserat system kan också kostnaderna att demontera styrpropellrarna minskas under plattformens livslängd. Det är väldigt kostsamt att demontera en styrpropeller så genom ett förlängt serviceintervall minskas den totala kostnaden.

-      Detta strategiska avtal är ett viktigt steg för SKF och vår teknologi för tillståndsbaserat underhåll inom den marina industrin, säger Anders Welin SKF Business Engineer.

Toppmoderna Floatels

Floatel Internationals toppmoderna serviceanläggningar är byggda för tuffa väderförhållanden till havs och idag opererar fyra plattformar globalt i Nordsjön, Mexikanska Gulfen, Australien och Brasilien. Plattformarna har plats för över 400 bäddar, 70-tal kontorsarbetsplatser och över 2 000 kvadratmeter däckyta med lyftkranar och serviceutrustning.

SKF kommer att utrusta varje thruster på plattformen med SKF Multilog IMX-M som är ett avancerat online system för övervakning av komplex roterande utrustning. Det robusta och lättanvända systemet kommunicerar också med plattformens interna kontrollsystem (DCS) för att tidigt signalera om vibrationer och temperaturer överstiger fastställda kontrollnivåer. All data lagras och analyseras på månadsbasis av SKF experter via mjukvaran SKF Aptitude Observer. Rekommenderade åtgärder kommuniceras till Floatel med hjälp av ett webbaserat presentationssystem, SKF Results Reporter.

-      Genom detta globala avtal för tillståndsbaserat underhåll skapas nya möjligheter att expandera programmet att omfatta fler kritiska maskinelement i anläggningen, säger Anders Welin.

Fakta Floatel International AB

Floatel International AB grundades 2006 för att tillgodose efterfrågan på marknadenfören ny generation av Offshore Floatels. Visionen för bolaget är att äga och driva den mest moderna, säkra och tillförlitliga Floatelflottan i världen för att möta den ökade efterfrågan på marknaden.

Aktiebolaget SKF

(publ)

Ladda ner presspaket

Release (3.1 MB)

SKF logo