Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

Offentliggörande av förändring av det totala antalet röster i AB SKF

2015 juni 30, 08:00 CEST

Göteborg den 30 juni 2015: Med anledning av genomförd konvertering av aktier från serie A till serie B i enlighet med bolagets bolagsordning, bekräftar AB SKF följande. Per den 30 juni uppgår bolagets aktiekapital till 1 138 377 670 kronor och det totala antalet aktier uppgår till 36 698 533 aktier av serie A och 418 652 535 aktier av serie B. Antalet röster uppgår till 78 563 787. AB SKF innehar inga egna aktier.

Aktiebolaget SKF
   (publ)

Ladda ner presspaket

Fullständig release i pdf-format (42.0 KB)

SKF logo