Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF avyttrar bolag verksamma inom filtreringsindustrin

2015 juni 30, 16:00 CEST

Göteborg, 30 juni, 2015: SKF har slutfört avyttringen av två bolag verksamma inom filtreringsindustrin, Purafil och Kaydon Custom Filtration, till Filtration Group Equity LLC, ett dotterbolag till Madison Industries. Båda bolagen förvärvades som del av uppköpet av Kaydon i oktober 2013.

Den totala köpeskillingen uppgår till cirka 90 miljoner dollar, på kassa- och skuldfri basis. En tilläggsköpeskilling på upp till fem miljoner dollar, baserat på uppnåelse av vissa finansiella mål under 2015, är en del av avtalet. 

Purafil utvecklar och tillverkar luftfiltreringssystem som skyddar människor, processer och miljön. Bolaget har sitt huvudkontor i Atlanta, Georgia.

Kaydon Custom Filtration levererar specialiserade diesel- och oljefiltreringssystem och filter för industriella applikationer. Bolaget har sitt huvudkontor i LaGrange, Georgia.

Bolagens kombinerad försäljning under 2014 uppgick till ca 40 miljoner dollar. Båda bolagen har fungerat som fristående verksamheter inom koncernen.

Aktiebolaget SKF
   (publ)

Ladda ner presspaket

Fullständig release i pdf-format (42.4 KB)

SKF logo