Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF tecknar avtal med statligt indonesiskt järnvägsbolag

2015 maj 21, 09:00 CEST

Göteborg, 21 maj 2015: SKF har tecknat ett treårigt avtal med PT. Kereta Api Indonesia (Indonesian Railways), det indonesiska statliga järnvägsbolaget, för leveranser av koniska rullagerenheter. Enheterna kommer att tillverkas i SKFs fabrik i Nankou, Kina, och leveranser beräknas påbörjas i början av tredje kvartalet 2015.

SKF kommer också att förse det indonesiska järnvägsbolaget med tätningslösningar och demonteringsverktyg.

Anders Fogelberg, Managing Director, Indonesia säger: ”Det här är ett prestigefyllt och viktigt avtal, i ett land med stora pågående investeringar i järnvägsinfrastruktur. SKFs koniska rullagerenheter och tätningslösningar bidrar till mer tillförlitlig tågtrafik, ökad komfort för passagerarna och minskad miljöpåverkan, tack vare minskad friktion. Genom att tillverka enheterna i Kina får vi en konkurrensfördel, samtidigt som vi uppfyller järnvägsindustrins höga kvalitetsstandarder och tekniska krav.”

Aktiebolaget SKF
(publ.)

För ytterligare information, kontakta:
Media Hotline:
+46 31 337 2400
Press Relations:
Theo Kjellberg, +46 31-337 6576; +46 725-776 576; theo.kjellberg@skf.com
Investor Relations:
Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com

   


SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2014 uppgick till 70 975 miljoner kronor och antalet anställda var 48 593. www.skf.com  

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

Pressmeddelande (PDF) (42.7 KB)

SKF logo