Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF inviger SKF Solution Factory i Kiruna med fokus på servicetjänster till gruvindustrin i Norden

2015 mars 26, 08:00 CET

Göteborg, 26 mars 2015: SKF inviger ett servicecenter i Kiruna för att ge den nordiska gruvindustrin tillgång till SKFs kompletta utbud av tjänster och lösningar för ökad driftsäkerhet. SKF Solution Factory i Kiruna är ett tillskott till det globala nätverket av 29 serviceanläggningar i världen för lokal leverans av tjänster och lösningar, anpassade till industrins behov i en region. Vid enheten i Kiruna samlar SKF sin bransch- och applikationserfarenhet inom gruv-och stål och pappersindustri, med tekniklösningar från företagets fem teknikområden som omfattar lager, tätningar, tjänster, smörjsystem och mekatronik. 

”Vi investerar i regionen för att komma närmare våra kunder med produkter och tjänster som syftar till att hjälpa kunden uppnå säker drift i anläggningen. Vi har lång erfarenhet som kunderna i regionen efterfrågar”, säger Tova Göthberg, försäljningschef för SKF i Norden.

SKF Solution Factory i Kiruna har totalt 20 anställda på orterna Kiruna, Luleå och Gällivare. Tjänsterna omfattar anläggningsoptimering, fjärrövervakning, vibrationsmätning, analys, mekaniska servicetjänster och SKFs breda produktutbud inom service relaterat till maskinanläggningar.

När kunderna ställs inför problem samlar SKF Solution Factory dedikerade projektteam som tar fram lösningar anpassade till kundens specifika behov. Det kan vara allt från hjälp med konstruktioner, beräkningstjänster, mekaniska tjänster, konsulttjänster inom anläggningsoptimering, eller mät- och övervakningstjänster av maskiner. Information om applikationsproblemet, och den kunskap som används för att skapa lösningen, sprids sedan i det globala nätverket av lokala SKF Solution Factory- anläggningar i världen. Kunskap om lösningarna samlas sedan i en växande lösningsdatabas som hjälper kunderna få bättre anläggningsprestanda och lägre totalkostnad under anläggningens hela livslängd.

SKF i Sverige försörjer en rad olika branscher med produkter och tjänster inom gruv-, massa- och pappersindustrin samt metall-, energi- och marinindustrin.

SKF logo