Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Förtydligande - NMA

2015 december 10, 08:30 CET

Som utställare på Mine Expo International, en mässa för gruvindustrin, kontaktades SKFs lokala marknadsavdelning i USA av säljare från NMA i September 2014. De erbjöd rabatt på utställningskostnaden om ett medlemskap i NMA köptes. Ett lokalt, kommersiellt avtal tecknades, utan förståelse för innebörden eller förankring med ledningsgruppen.

SKF har inget inflytande över NMAs kampanjer och stöttar inte heller deras politiska agenda. I samband med att vi informerats om NMAs kampanjer har vi omedelbart avbrutit vårt medlemskap.

SKFs produkter används i nästan alla industriella segment, inklusive gruv- och kolindustrin, där de bidrar till ökad effektivitet och minskade utsläpp. Genom investeringar i våra egna fabriker har vi dessutom minskat vår egna energianvändning med 16% de senaste 10 åren, samtidigt som vår försäljning ökat med 35%.

 För ytterligare information, kontakta:
Gösta Andersson, Pressansvarig SKF Sverige, 0705-98 68 99, epost: gosta.andersson@skf.com
Theo Kjellberg, Pressansvarig SKF-koncernen, 0725-77 65 76, epost: theo.kjellberg@skf.com
Investerare och analytiker: Patrik Stenberg, Head of Group Investor relations, 031-337 21 04, epost: patrik.stenberg@skf.com


SKF är en ledande global leverantör av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och tjänster som inkluderar teknisk support, underhåll och driftsäkerhetstjänster, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2014 uppgick till 70 975 miljoner kronor och antalet anställda var 48 593. www.skf.com.

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF koncernen.
™ BeyondZero är ett registrerat varumärke som ägs av SKF koncernen.

SKF logo