Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

Valberedning i AB SKF inför årsstämma 2016

2015 september 15, 08:30 CEST

Göteborg, 15 september, 2015: I enlighet med beslut vid AB SKFs årsstämma den 26 mars 2015 meddelas härmed de fyra till röstetalet största aktieägarnas representanter. Dessa utgör, tillsammans med styrelseordföranden, valberedning inför årsstämman 2016.

Representanter:

Claes Dahlbäck, Foundation Asset Management
Ramsay Brufer, Alecta
Anders Algotsson, AFA Försäkring
Anders Jonsson, Skandia

Årsstämma för AB SKF kommer att hållas i Göteborg torsdagen den 31 mars 2016.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden, revisorsarvode, stämmoordförande eller valberedning inför 2017 års årsstämma kan, senast två månader före årsstämman 2016, vända sig till SKFs styrelseordförande på e-mail:

chairman@skf.com

eller till någon av representanterna på någon av följande e-mailadresser:

claes@rafsnas.se
ramsay.brufer@alecta.com
anders.algotsson@afaforsakring.se
anders.jonsson@skandia.se

Aktiebolaget SKF
   (publ)

För ytterligare information, kontakta:
MEDIA HOTLINE:  tel: 46 31-337 2400

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2014 uppgick till 70 975 miljoner kronor och antalet anställda var 48 593. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

Release (42.2 KB)

SKF logo