Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF rankas som ledare inom hållbarhet

2015 september 18, 08:30 CEST

SKF inkluderas i Dow Jones Sustainability World Index för 16:e året i rad

Göteborg, 18 september 2015: För 16:e året i rad har Dow Jones Sustainability World Index (DJSI) rankat SKF som ett av världens mest hållbara företag.

Koncernens Supply Chain Management, transparenta skattestrategi och övergripande miljöledningsprogram var tre områden som SKF rankades högt i.

Rob Jenkinson, Director, Sustainability, säger, ”Vi har under lång tid arbetat med att integrera hållbarhet i verksamheten, och vi är glada över att återigen få ett erkännande från DJSI.

”Våra produkter och lösningar bidrar till en mer energieffektiv värld. Vår energianvändning har minskat med totalt 16% sedan 2006, en period då produktionstillväxten totalt sett har ökat för SKF. Genom att fokusera på energieffektivitet har vi kunnat minska koldioxidutsläppen samtidigt som vi minskat våra kostnader avsevärt.”

En av årets viktigaste framsteg för koncernens klimatstrategi, BeyondZero, var att företaget certifierades enligt den globala standarden ISO 50001, vilket tillkännagavs i februari. SKFs energiledningssystem har implementerats på 38 tillverkningsanläggningar. Totalt står dessa anläggningar för ca 90 % av koncernens totala direkta energianvändning. Detta bidrar till att energianvändningen och utsläppen av växthusgaser minskar i hela värdekedjan. 

Dow Jones hållbarhetsindex lanserades 1999 och är den äldsta och mest prestigefyllda globala hållbarhetsindexen. SKF är dessutom med i FTSE4Good Index och Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe.

Aktiebolaget SKF
  (publ.)

För ytterligare information, kontakta:
PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2014 uppgick till 70 975 miljoner kronor och antalet anställda var 48 593. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

Release (78.1 KB)

SKF logo