Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF levererar hjullagerenheter till Geely Auto

2015 september 29, 08:30 CEST

Göteborg, 29 september 2015: SKF kommer att förse Geely Auto med hjullagerenheter och lagerenheter för MacPherson-fjäderben till deras framtida bilmodeller. 

Stephane Le Mounier, President, Automotive Market, säger: ”Att arbeta med Geely Auto och deras nya plattform illustrerar vår förmåga att omvandla global kompetens till effektiva arbetssätt på lokal nivå. Vi tillför värde genom att bidra till en optimerad konstruktion och ett snabbt genomförande. Jag är verkligen glad att se teamets resultat förverkligas med sådan framgång.”

SKFs hjullagerenheter med lågfriktionsfett och beläggning mot korrosion har utvecklats speciellt för att uppfylla Geely Autos krav på prestanda, lägre vikt, styvhet och låg bränsleförbrukning. Lagerenheterna för MacPherson-fjäderben är utformade för att bilen ska kunna manövreras mjukt och tyst med hjälp av en robust konstruktion med hög prestanda. Sammantaget bidrar de här lösningarna till en angenämare körupplevelse.

Leveranserna till Geely Auto beräknas börja under första halvåret 2017.

Aktiebolaget SKF
   (publ.)

För ytterligare information, kontakta:
PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2014 uppgick till 70 975 miljoner kronor och antalet anställda var 48 593. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

Release (3.2 MB)

SKF logo