Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF tecknar avtal med CMPC för leverans av lager

 • Nyhetsartikel

  2016 juli 25, 10:00 CET

  SKF ska leverera lager och lagerhus till den chilenska massa- och papperstillverkaren CMPC i ett tvåårigt avtal

  Göteborg, 25 juli 2016: SKF har ytterligare ökat sin närvaro i Latinamerika i och med ett tvåårigt avtal för leveranser av en lång rad lager och supporttjänster till CMPC, en av de större chilenska massa- och papperstillverkarna.

  CMPC är en av världens ledande tillverkare av massa, mjukpapper samt skogs-, pappers- och förpackningsprodukter. Företaget har verksamhet i åtta länder i Latinamerika, sysselsätter över 17 000 personer och exporterar till kunder över hela världen.

  CMPC:s anläggningar i Latinamerika omfattar stora och hållbart drivna skogsplantager plus en rad sågverk samt fabriker för pappersmassa, förpackningspapp, wellpapp, plywood och mjukpapper. Företaget har också anläggningar för formade produkter och återvinning samt en affärsenhet för pappersdistribution.

  Fokus ligger hela tiden på kvalitet och effektivitet, där tillförlitligheten för alla tillverkningssystem är av avgörande betydelse. Francisco Javier Morales, biträdande inköpschef vid CMPC, förklarar: ”Vi har en affärsmodell som bygger på lean, och alla våra tillverkningslinjer är optimerade för att ge maximal produktion så säkert, effektivt och hållbart som möjligt. Därför arbetar vi nära tillsammans med våra leverantörer för att garantera att det här synsättet avspeglas i hela försörjningskedjan, och vi bygger starka relationer med strategiska partner som SKF.”

  Det nya avtalet mellan CMPC och SKF innebär att SKF blir leverantör av lager, lagerhus och tillbehör till alla CMPC:s anläggningar i Chile. SKF-produkter som specificeras i avtalet innefattar sfäriska rullager, spårkullager, cylindriska rullager, sfäriska kullager och CARB toroidrullager, flera olika produkter för linjär rörelse samt tätningsprodukter.

  Oscar Olivares Reyes, kundansvarig för massa och papper på SKF, betonar att ”många av de här produkterna används i ytterst krävande förhållanden, med extrema temperaturer och extrem luftfuktighet, och de installeras i svåråtkomliga utrymmen. Vårt anseende vad gäller produktkvalitet och tillförlitlighet, och dessutom vår dokumenterade erfarenhet av att leverera lager till massa- och papperssektorn, spelade därför en viktig roll för att vi skulle säkra det nya avtalet.”

  Francisco Javier Morales tillägger: ”Vårt beslut att samarbeta med SKF baserades också på deras förmåga att tillhandahålla omfattande utbildning, teknisk support och konsulttjänster. Det hjälper oss att ytterligare optimera effektiviteten och tillförlitligheten i våra anläggningar.”

  Aktiebolaget SKF
  (publ.)

  För ytterligare information, kontakta:
  Press Relations: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418; +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

  SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2015 uppgick till 75 997 miljoner kronor och antalet anställda var 46 635. www.skf.com

  ® SKF och CARB är registrerade varumärken som ägs av SKF-koncernen.

 • Bild

Ladda ner presspaket

Presspaket (1.4 MB)

SKF logo