Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF lanserar ny marin nättidskrift

2016 september 08, 13:00 CEST

Tekniska experter håller kunderna uppdaterade med senaste nytt i branschen

Göteborg, 7 september 2014: Under de senaste åren har marinindustrin genomgått en förvandling – och den här revolutionen visar inga tecken på att avta.

För att hjälpa kunder och personer som är intresserade av marinindustrin att hålla sig uppdaterade med senaste nytt i branschen och förmedla tekniska insikter och råd, har SKF lanserat Engineering at Sea, en helt ny nättidskrift och interaktiv plattform. Ämnen som tas upp är uppfinningar, säkerhet, miljövänlig teknik, teknisk praxis och branschnyheter.

Tidskriften har regelbundna nyhetsartiklar, intervjuer, debattartiklar, videoklipp, bloggar och annat som kan hjälpa varvsindustri och rederier att ta sig an de utmaningar det innebär att minimera driftskostnaderna, förbättra energieffektiviteten och förbättra tillgängligheten samtidigt som man ska uppfylla allt strängare myndighetskrav.

Läsarna kan delta aktivt med kommentarer och idéer, ansluta till konversationer och ha direktkontakt med experterna inom de ämnen som diskuteras.

Oberoende av om läsarna är ingenjörer, redare, besättningsmedlemmar eller bara någon med intresse för marinindustrin, ger den interaktiva nättidskriften Engineering at Sea värdefulla insikter.

Hela nyhetsplatsen går att hitta på engineeringatsea.skf.com

Aktiebolaget SKF
(publ.)

För ytterligare information, kontakta:
Press Relations: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2015 uppgick till 75 997 miljoner kronor och antalet anställda var 46 635. www.skf.com 

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

SKF logo