Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

Arbetet med Metsäkoncernens banbrytande bioproduktfabrik går framåt tack vare SKFs teknik

2016 september 28, 14:00 CET

Med SKF som leverantör av spjutspetsteknik för smörjning kommer nästa generations bioproduktfabrik, den första i sitt slag, att fungera både tillförlitligt, effektivt och hållbart.

Göteborg, 28 september 2016: SKFs branschledande teknik och systemstöd används för att garantera optimal driftsprestanda i världens första bioproduktfabrik av nästa generation. Metsä Fibre, som tillhör Metsäkoncernen, bygger den banbrytande fabriken i Äänekoski i Finland. Den kommer att ta tillvara 100 procent av allt råmaterial och drivas helt och hållet med förnybar energi.

Den nya fabriken är den största investeringen i landets skogsindustri någonsin, cirka 1,2 miljarder euro. Den innebär ett stort steg framåt i utvecklingen av hållbara produktionsprocesser eftersom den kommer att producera betydligt mer el än det egna behovet. Man uppskattar att fabriken kommer att använda 6,5 miljoner kubikmeter virke för att framställa 1,3 miljoner ton massa. Resterande biomassa och sidoströmmar används för att framställa högvärdiga bioprodukter, t.ex. tallolja, terpentin, bioelektricitet, processånga, fjärrvärme och träbränsle.

SKF valdes ut för att leverera smörjsystem – i huvudsak enheter för fettsmörjning med två smörjledningar – till cirka 3 000 smörjställen i bioproduktfabriken. Man levererar också specialutvecklade smörjstyrcenter av nästa generation med mobil åtkomst för att ge maximal effektivitet och tillförlitlighet när fabriken tas i drift under tredje kvartalet 2017.

Ossi Puromäki, Project Services Director vid Metsä Fibre, säger: ”Med den nya biofabriken tar vi ett steg mot en värld som inte längre är beroende av fossila resurser. Tack vare nyskapande teknik och stöd från pålitliga partner som SKF har vi kunnat förverkliga den ambitionen och möta den ökande efterfrågan på barrmassa på ett hållbart sätt.”

Erkki Kemppainen, OEM Sales Manager vid SKFs affärsenhet för smörjsystem, säger: ”Vi bygger vidare på en relation som vi har haft i flera decennier, och vi är stolta över att vår beprövade smörjteknik finns i den här toppmoderna bioproduktfabriken som helt kommer att förändra massa-, pappers- och skogsindustrin. Tack vare att vi var med tidigt i processen har vi kunnat leverera ett användarvänligt och högpresterande system som stödjer fabriken i dess produkttillverkning och energiproduktion.”

Aktiebolaget SKF
(publ.)

För ytterligare information, kontakta:
Press Relations: Gösta Andersson, +46 31-337 30 60; +46 705 98 68 99; gosta.andersson@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2015 uppgick till 75 997 miljoner kronor och antalet anställda var 46 635. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

SKF logo