Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF rapport första kvartalet 2016

2016 april 28, 08:00 CEST

Göteborg, 28 april 2016:

Alrik Danielson, vd och koncernchef:

”Trots att vi hade utmaningar på många marknader under första kvartalet börjar vi nu se effekter av de kostnadsbesparingar som infördes under 2015. Detta reflekteras i koncernens rörelseresultat för kvartalet och i rörelsemarginalen på 11,1%, en nedgång med en procentenhet. Vinstökningsprogrammet inom Automotive Market, som lanserades under fjärde kvartalet 2015, utvecklades väl och bidrog till en rörelse­marginal på 7,4%, en förbättring med två procentenheter.

Försäljningsvolymerna i Industrial Market blev lägre än för­väntat, främst i Kina och Nordamerika. Inom Automotive Market var försäljningen till bil- och lastbilsindustrin i både Europa och Asien stark, medan försäljningen i Nordamerika var svag.

Vi fortsatte att fokusera på vår kärnverksamhet: lager. I linje med detta har vi ingått överenskommelser om att avyttra våra fly-by-wire samt Kaydon velocity control-verksamheter till en total köpeskilling på omkring 3 miljarder kronor.

För att förenkla och ytterligare driva organisk försäljningstillväxt och förbättra lönsamheten har vi justerat vår organisationsstruktur och har nu fyra områden: Industrial Sales Americas, Industrial Sales Europe och MEA, Industrial Sales Asia samt Automotive och Aerospace. Vi har också samlat ansvaret för inköp, tillverkning och logistik i det nybildade Bearing Operations och format en ny struktur för produkt- och affärsutveckling.

När vi går in i andra kvartalet 2016 förväntar vi oss sekventiellt en något högre efterfrågan på koncernens produkter och serviceerbjudanden, framför allt i Asien och Nordamerika.”

Nyckeltal, MkrKv1 2016Kv1 2015
Försäljning 17 72019 454
Rörelseresultat exkl. engångsposter 1 9722 376
Rörelsemarginal exkl. engångsposter, %11,112,2
Engångsposter i rörelseresultatet-97-655
Rörelseresultat1 8751 721
Rörelsemarginal, %10,68,8
Resultat före skatt exkl operationella och finansiella engångsposter1 7552 167
Resultat före skatt1 6581 592
Nettokassaflöde efter investeringar, före finansiering510988
Försäljningsförändring år-över-år, %:OrganiskStrukturValutaTotalt
Kv1 2016 -6,1-0,8-2,0-8,9
Organisk försäljnings-förändring
per region år-över-år, %:
EuropaNord
-amerika
Latin
-amerika
AsienMellanöstern
& Afrika
Kv1 2016-1,9-11,0-3,1-9,31,0

Marknadsutsikter för andra kvartalet 2016

Efterfrågan jämfört med andra kvartalet 2015
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli något lägre för koncernen. Inom Automotive Market för-väntas den bli något högre, inom Specialty Business relativt oförändrad och inom Industrial Market förväntas en lägre efterfrågan. Efterfrågan förväntas bli relativt oförändrad i Europa, lägre i Asien och Latinamerika och betydligt lägre i Nordamerika.

Efterfrågan jämfört med första kvartalet 2016
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli något högre för koncernen. För Industrial Market och Automotive Market förväntas efterfrågan bli högre och för Specialty Business relativt oförändrad. Efterfrågan förväntas bli relativt oförändrad i Europa och Latinamerika, högre i Nordamerika och betydligt högre i Asien.

En telefonkonferens kommer att hållas den 28 april 2016 kl. 09.00: tel. 08 5065 3936.

All information angående SKFs rapport för första kvartalet 2016 finns på SKFs webbplats.

Aktiebolaget SKF
      (publ)

Informationen är sådan som AB SKF ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2016 kl. 08:00.

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2015 uppgick till 75 997 miljoner kronor och antalet anställda var 46 635. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

SKF rapport första kvartalet 2016 (1.7 MB)

SKF logo